LKF nurodo, jog Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos (LKTA) prezidentas V. Gedvilas rugsėjo 2 dieną išplatino informaciją apie tariamai vykusią krepšinio trenerių asociacijos metinę konferenciją bei jos metu vykusį balsavimą dėl LKF pasiūlytos trenerių licencijavimo tvarkos.

LKF, reaguodama į šią V. Gedvilo išplatintą informaciją, paprašė patikslinti, kokiame renginyje buvo svarstomas šis klausimas. Rugsėjo 18 dieną gautas atsakymas iš LKTA prezidento, jog klausimas buvo svarstomas kasmetinio Lietuvos krepšinio trenerių seminaro metu.

„LKTA prezidentas, eidamas savo pareigas, LKF nariams, krepšinio trenerių asociacijos nariams ir krepšinio bendruomenei pateikė informaciją, kuri galėjo klaidinti dėl trenerių pozicijos apie siūlomą naują krepšinio trenerių licencijavimo tvarką. Priešingai nei išplatintoje informacijoje, V. Gedvilas teigė, jog tai yra Lietuvos krepšinio trenerių pozicija, išreikšta krepšinio trenerių asociacijos narių konferencijoje, tikrai ne visi nariai galėjo pateikti savo poziciją ir balsuoti dėl (ne)pritarimo, nes klausimas buvo nagrinėjamas kasmetiniame mokamame trenerių seminare, kuriame dalyvavo tik dalis trenerių asociacijos narių. Tai patvirtino ir pats LKTA prezidentas, pateikdamas atsakymą į LKF paklausimą“, – rašoma LKF pranešime.

V. Gedvilas kaltinamas, jog „neteisingai perteikė LKF siūlomą licencijavimo tvarkos projektą“.

LKF mano, kad LKTA prezidento elgesys yra nesąžiningas ne tik LKF, bet visos krepšinio bendruomenės atžvilgiu.