Patvirtintas perteklinis 2020-21 metų krepšinio sezono biudžetas, kurio suplanuotos pajamos sudarys 3 220 000 eurų, o išlaidos – 2 840 000 eurų. Skirtumas, t.y. 380 000 eurų bus nukreiptas praėjusių sezonų skolų ir paskolų dengimui. Lyginant su 2019-20 metų sezonu klubo įplaukos išaugs 180 000 eurų.

Didžiausias pajamų augimas numatytas iš įplaukų už dalyvavimą FIBA Čempionų lygos turnyre ir premijas už sportinius rezultatus Lietuvoje – 470 000 eurų. Pajamos iš rėmėjų, reklamos bei atributikos pardavimų sieks 1 200 000, savivaldybės skiriamas finansavimas sudarys 1 200 000 eurų, už parduotus abonementus ir bilietus planuojama surinkti 350 000 eurų. Ištikimų sirgalių palaikymas ir šiek tiek padidintos abonementų kainos į klubo biudžetą šį sezoną jau atnešė 137 000 eurų.

Didžiausia išlaidų dalis yra numatyta vyrų komandos žaidėjų kontraktams – 1 190 000 eurų (po mokesčių). Lyginant su 2019-20 metų sezono biudžeto planu ši suma susitraukė 310 000 eurų. Kitos išlaidos komandai ir mokesčiams sudarys 1 180 000 eurų, Jaunimo sistemai išlaikyti suplanuota skirti 240 000 eurų, administracijos išlaikymui 230 000 eurų, o skolų dengimui 380 tūkst. eurų.

UAB Audifina pristatė VšĮ „KK STATYBA“ metinių finansinių ataskaitų auditą. Auditorių nuomone, klubo finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įstaigos 2020 m. birželio 30 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles.

Įstaigos pajamos per 2019-20 finansinius metus sudarė 3 020 000 eur iš kurių 1 496 000 eurų uždirbo iš ūkinės-komercinės veiklos ir 1 524 000 eurų gavo paramos. Klubo išlaidos siekė 3 177 000 eurų. Iš kurių užmokestis žaidėjams, treneriams ir darbuotojams sudarė 2 215 000 eurų (įskaitant mokesčius).

Dėl anksčiau nutraukto krepšinio sezono klubas nesurinko planuotų pajamų iš bilietų ir reklamos pardavimų bei patyrė 156 000 eurų nuostolį. Taip pat, dalis įsipareigojimų reklamos pozicijų įvykdymui yra perkelta į 2020-21 metų sezoną. Reikšmingų finansinių nuostolių Įstaigai padėjo išvengti 315 000 eurų pajamos už žaidėjų perleidimą.

Nustatyta, jog po 2017 metų birželio mėn. įvykusio dalininkų pasikeitimo, Įstaigos įsipareigojimai nuo 4 040 000 eurų sumažėjo iki 2 140 000 eurų. Tačiau, nesąlygodami savo nuomonės, auditoriai atkreipė dėmesį į tai, kad Įstaiga galės tęsti veiklą tik jei veiks nenuostolingai ir užsitikrins tinkamą ir pakankamą finansavimą.

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje „KK Statyba“ finansiniai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis sudarė 1 064 000 eurų. Nors 2017 metų birželio mėnesį Įstaigai suteiktų ir pradelstų paskolų suma siekė 3 376 237 eurų. Konstatuota, kad Įstaiga yra pilnai atsiskaičiusi ir neturi jokių įsipareigojimų buvusiems klubo dalininkams.

Nustatyta, kad finansinių metų pabaigoje, 2020 m. birželio 30 d., skola už arenos nuomą sudarė 498 000 eurų, einamieji įsipareigojimai tiekėjams – 578 000 eurų.

Reaguodami į finansinio audito išvadas, Įstaigos dalininkai 2020-21 finansinių metų biudžete skolų dengimui patvirtino 380 tūkst. eurų, iš jų finansiniams įsipareigojimams pagal kredito sutartis dengti 180 tūkst. eurų ir trumpalaikiams įsipareigojimams – 200 tūkst. Atsakingas Įstaigos biudžeto valdymas sudarys sąlygas padengti Įstaigos įsipareigojimus per 3-4 metų laikotarpį.

Planuojamos „Ryto“ išlaidos ir įplaukos

Vilniaus "Ryto" planuojamos finansinės išlaidos ir įplaukos
Foto: DELFI

Dalininkai remdamiesi Advokatų profesinės bendrijos WINT riboto teisinio patikrinimo ataskaitos išvadomis priėmė sprendimą sustiprinti Įstaigos administracijos kontrolę išplėtė Valdybos įgaliojimus ir iki trijų sumažino jos narių skaičių. Valdybai suteikti svertai tvirtinti sandorius kurių bendra vertė bus didesnė nei 50 000 eurų. Į Klubo Valdybą išrinkti A. Bužinskas, D. Gudelis ir O. Šibkovas.

Dalininkai nusprendė įsteigti klubo tarybą, kurią sudarys aktyviausių sirgalių bendruomenės, klubo veteranų, rėmėjų ir partnerių atstovai. Taryba diskutuos ir patars dalininkams Organizacijos plėtros ir strategijos klausimais. Turės galimybę išreikšti savo norus, į kuriuos bus stengiamasi atsižvelgti ir įsiklausyti. Taip pat turės galimybę geriau susipažinti su klubo vidaus reikalais.

Auditorių išvadoje akcentuota, kad Įstaigos direktorius kaip asmuo veikia tiek kaip klubo atstovas šiam įgyjant ir įgyvendinant teises ir pareigas, organizuojant juridinio asmens kasdienę veiklą, sudarant sutartis, administruojant finansus, tiek organizuojant klubo sportinę veiklą. Abiejų šių funkcijų įgyvendinimas reikalauja skirtingų kompetencijų. Dažnu atveju, gerai sportinę veiklą išmanantis asmuo neturi pakankamai kompetencijos atstovauti Įstaigai, kaip juridiniam asmeniui.

Vadovaujantis auditorių pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis dalininkai nusprendė į KK „Statyba“ direktoriaus pareigas nuo 2020 metų spalio 9 d. paskirti Justą Jankauską. Jis pakeis Rolandą Jarutį. Apie tai Delfi skelbė dar trečiadienio vakarą. Delfi žiniomis R. Jaručiui pasiūlyta užimti oficialiai kol kas neegzistuojančias klubo sporto direktoriaus pareigas.

Taip pat klubas yra pradėjęs diskusiją su audito kompanijos UAB Audifina vadovybe, kurios tikslas – užtikrinti ne tik finansinių ataskaitų auditą metams jau pasibaigus, tačiau ir nuolatinę biudžeto formavimo ir įgyvendinimo kontrolę, profesionalias konsultacijas finansų valdymo, apskaitos, apskaitos tvarkymo ir mokesčių klausimais.

Klubas puikiai suvokia, kad bet kokios permainos prasidėjus sezonui dažnai nėra sutinkamos pozityviai. Tačiau atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas ir geriausias pasaulio sporto klubų valdymo praktikas neabejojama, kad šis „Ryto“ valdymo modelis padės siekti aukštesnių rezultatų, sumažins klaidų riziką ir užtikrins organizacijos augimą.

Šios permainos jau būtų stipriai padėjusios šią vasarą išvengti kelių nemalonių situacijų. Nuo šiol Vilniaus „Ryto“ klube bus dar daugiau skaidrumo, aiškiau atskirtos visų pareigos, tikimasi ir didelio bei nuoširdaus fanų bendruomenės atstovų įsitraukimo į klubo veiklą ir palaikymo.

Klubo dalininkų susirinkime apsilankė ir Vilniaus „Ryto“ vyriausiasis treneris Donaldas Kairys. Jis pristatė komplektacijos darbus, žaidėjų įsitraukimą į treniruotes, jų procesą, numatytus etapus ir tikslus. Pranešime pažymima, kad dalininkai pasidžiaugė, jog treneriui ir administracijai su itin ribotais finansiniais resursais pavyko surinkti konkurencingą komandą.