Abiejų šalių planuose numatytas bendradarbiavimas plėtojant studijų, mokslines ir projektines iniciatyvas, skirtas krepšinio sporto šakos vystymui. LSU ir RKL taip pat žada bendromis pastangomis stiprinti LSU studentų kompetencijas ir įgyvendinti krepšinio kultūros plėtrą Lietuvos regionuose.

Pasak LSU rektoriaus dr. A. Ratkevičiaus, RKL atstovai bus įtraukiami į studijų procesą — Universitete vykdomų studijų programų, susijusių su krepšinio sportu, tobulinimą, taip pat vykdys su jaunųjų ir profesionalių krepšinio sportininkų rengimu susijusius bendrus renginius bei projektus.

„Poveikis regionams ir jų žmonėms — vienas esminių LSU tikslų. Todėl džiaugiamės, kad kartu su Regionų krepšinio lyga galėsime prisidėti prie sporto vystymo regionuose. Be abejo, džiaugiamės galimybe mūsų studentams atlikti praktiką ir įgyti patirties, dirbant įvairių Lietuvos miestų krepšinio klubuose. Neabejoju mūsų bendradarbiavimo svarba šalies sportui“, - teigė LSU rektorius dr. A. Ratkevičius.

RKL įsipareigoja esant galimybei sudaryti sąlygas LSU studentams atlikti praktinius mokymus RKL klubuose ir lygos vykdomuose projektuose, kviesti LSU specialistus į organizuojamus RKL renginius, teikti bendras paraiškas į Lietuvos ir Europos fondus rekreacinių, sporto ir turizmo veiklų vykdymui.

„Regionų krepšinio lyga — didžiausia krepšinio lyga Lietuvoje, vienijanti 41 komandą. Mūsų tikslas — populiarinti krepšinį ir įtraukti kuo daugiau regionų jaunimo, sudaryti sąlygas jiems augti ir tobulėti. Esame pasiruošę būti Lietuvos sporto universiteto ambasadoriais regionuose ir drauge ugdyti šalies jaunimą. Neabejoju, kad rasime bendrų veiklų ir projektų, ypač lauksime LSU studentų praktikoje RKL klubuose“,- sakė RKL prezidentas D. Gudelis.

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta penkerių metų laikotarpiui. Po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ceremonijos jos dalyviai pakviesti į krepšinio rungtynes „Kauno Atletas LSU“ — VDU.