„LKF vykdomajame komitete jau buvo konstatuota, kad generalinio sekretoriaus nušalinimas įtakos federacijos veiklai neturės.

Dar kartą aptarėme susidariusią padėtį ir nusprendėme, kad jokių permainų imtis nereikia net ir tuo atveju, jei M. Balčiūno apeliacija dėl teismo sprendimo bus atmesta“, — sakė LKF prezidentas Arvydas Sabonis.