Apdovanojimo įteikimo ceremonijoje ambasadorė pranešė, kad Lietuvos ir Kanados krepšinio federacijos sutarė dėl šios šalies vaikinų krepšinio rinktinės ir nacionalinės moterų komandos viešnagių 2011 metais Lietuvoje, taip pat baigia derinti Kanados vyrų krepšinio komandos vizitą Lietuvoje 2011 metų rugpjūčio mėnesį.

Pasak G. Damušytės, šiuos planus aktyviai remia Lietuvos ambasada Kanadoje ir Kanados atstovybė Vilniuje.

„Numatoma draugiškų krepšinio rungtynių pelną skirti geram tikslui – Lino Kleizos paramos ir labdaros fondui, kurio veiklą ketinama stipriai plėtoti“, – sakė ambasadorė.

Fondo tikslas – suteikti finansinę, materialinę ir moralinę pagalbą vaikų globos namų, socialinės rizikos šeimų ar specialiųjų poreikių turintiems vaikams, sudaryti lygias galimybes sportuoti kiekvienam vaikui.