Spalvinga tulpių jūra į Burbiškio dvarą Radviliškio rajone jau 20 metų į pasimatymą kviečia visus jų grožio gerbėjus.

Didelio lankytojų susidomėjimo sulaukianti kasmetinė tulpių žydėjimo šventė šiemet nevyks, tačiau pavieniai lankytojai jau gali pasigrožėti tulpėmis. Parko lankytojo bilieto kaina – 4 Eur, moksleiviams ir pensininkams – 2 Eur.

Šalyje galiojant karantinui, lankantis muziejaus teritorijoje privalu laikytis šių saugumo reikalavimų:

Į muziejaus teritoriją bus įleidžiami tik lankytojai, dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir atvykę ne didesnėms nei 2 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius ir globėjus, rūpintojus.

Muziejaus teritorijoje lankytojai privalo laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 m atstumo nuo kitų asmenų.

Foto: Organizacijos nuotr.

Privaloma laikytis asmens higienos (kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, rankų higienos ir kt.) reikalavimų.

Lankytojams būriuojantis, nesilaikant taisyklių, muziejus turi teisę nutraukti muziejaus lankymą.

Kol kas Burbiškio dvaro istorijos skyrius bus lankomas kaip parkas, tačiau artimiausiu metu planuoja atidaryti ir vidaus ekspozicijas.

Foto: Organizacijos nuotr.

Muziejuje lankytis nerekomenduojama rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus) ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.V-483 „Dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmenims išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

Prašoma gerbti muziejaus darbuotojus, aplinkinius, laikytis karantino taisyklių – nuo mūsų visų bendrų veiksmų priklauso aplinkinių sveikata.

Foto: Organizacijos nuotr.