„Kaip kiekvienas musulmonas turi bent kartą gyvenime nukeliauti į Meką, taip ir kiekvienas krikščionis – bent sykį paliesti Šventąją Žemę. Pasivaikščioti tais pačiais keliais, kurie mena istorinius įvykius, išgyventi tai, kas vyko prieš 2000 metų“, - pranešime spaudai teigia Evangelinės piligrimystės organizacijos įkūrėjas Tadas Daujotas.

Jis išskyrė simbolinį skaičių – 12 žymiausių Biblijos vietų, kurias rekomenduoja aplankyti keliaujant po Šventąją Žemę.

1. Betliejus

Betliejus kiekvienam krikščioniui žinomas kaip Jėzaus gimimo vieta. Šventoji šeima nerado vietos kur prisiglausti, tad prasidėjus gimdymui pasinaudojo urvu, į kurį per lietų būdavo suvaromi gyvuliai. Ten buvo ir ėdžios, į kurias buvo paguldytas Jėzus. Vedami Betliejaus žvaigždės trys išminčiai atvyko pagarbinti gimusio Kūdikėlio. Svarbiausias Betliejaus pastatas – Kristaus Gimimo bazilika. Piligrimai turi stipriai pasilenkti, kad siauros ir žemos angos dėka patektų į šventyklos vidų. Toks įėjimas simbolizuoja nuolankumą Dievui. Tik vaikai čia gali patekti nepasilenkę.

2. Nazaretas

Galilėjos mieste Nazarete Jėzus užaugo – čia prabėgo Jo vaikystė bei apie 30 žemiškojo gyvenimo metų. Jėzus dažnai buvo vadinamas Nazariečiu. Vienas iš įdomiausių objektų turistams šiame mieste – tai pirmojo amžiaus Nazareto grožį atskleidžiantis muziejus Nazareth Village (Nazareto kaimas). Šiame unikaliame muziejuje galima sutikti pirmojo amžiaus rūbais apsirengusių piemenų, vilną audžiančią moterį, stalių. Muziejuje auga senoviniai alyvmedžiai, yra vynuogynas.

Sezono metu pirmojo amžiaus rūbais apsirengę muziejaus darbuotojai senoviniais įrenginiais spaudžia aliejų bei gamina vyną. Einant per Biblijos istorijomis dvelkiantį kaimą turistai patenka į pirmojo amžiaus sinagogos prototipą, kurios centre stovi nedidelis stalas su senoviniu ritiniu primenantis mums tuos laikus, kai Jėzus atėjęs į Nazareto sinagogą paskelbė pranašo Izaijo žodžius: „Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs...“

3. Kana

Stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Ten vyko vestuvės, į kurias Jis buvo pakviestas kartu su savo mokiniais. Svečiams pritrūko vyno. Tuomet Jėzus, paragintas savo motinos Marijos, sukūrė pirmą stebuklą: vandenį pavertė vynu. Mokiniai Juo įtikėjo. Paskui Jėzus su savo motina ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą.

4. Palaiminimų kalnas netoli Kafarnaumo

Tiberiados ežero pakrantėje esančiame Kafarnaume Jėzus kurį laiką gyveno, gydė ligonius, pamokslavo ir darė stebuklus. Manoma, kad mieste yra išlikę apaštalo Petro namo pamatai bei sinagogos, kurioje Jėzus mokė žmones ir gydė netyrosios dvasios apsėstuosius, griuvėsiai. Apaštalo namų vietoje pastatyta moderni Petro laivą simbolizuojanti bažnyčia. Netoli Kafarnaumo, ant Palaiminimų kalno, nuo kurio atsiveria nuostabi panorama ir ežeras, Jėzus pasakė žymųjį Kalno pamokslą.

Izraelis
Foto: Shutterstock5. Taboro kalnas

Daug kartų Šventajame Rašte minimas nuostabaus grožio Taboro kalnas stūkso 588 metrų aukštyje, į kurį dalis piligrimų ryžtasi užkopti pėstute. Evangelistai smulkiai aprašo šioje vietoje vykusius įvykius – tuomet Jėzus, pasiėmęs Petrą, Jokūbą ir Joną, užsivedė juos į aukštą kalną. Ten Jėzus atsimainė mokinių akivaizdoje – Jis ėmė spindėti, Jo drabužiai pasidarė balti kaip sniegas, o iš debesies pasigirdo balsas: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus! Klausykite Jo!”.

6. Galilėjos ežeras

Tiberiados ežeras dažnai vadinamas ir Galilėjos ežeru. Jis primena daugiau Jėzaus stebuklų: kaip žengdamas ežero paviršiumi atėjo pas savo mokinius, kaip sutramdė didžiulę audrą, kai bangos jau sėmė mokinių valtį. Pas Jėzų ežero paviršiumi žengė ir Petras, tačiau pamatęs audros stiprumą ir suabejojęs, jis ėmė skęsti.

Prie Galilėjos ežero Jėzus pasirodė ir savo mokiniams, kvietė juos užmesti tinklus žvejybai ir „ganyti jo avis“ – tai yra, vadovauti Jo įkurtai bažnyčiai. Piligrimai kviečiami paplaukioti laivu po tą patį – Galilėjos ežerą, prisiminti Jėzaus stebuklus bei pasigrožėti nuostabiomis pakrančių panoramomis. Po kelionės laivu galima paragauti tradicinės Petro žuvies.

7. Istorinė Jordano upė

Jordano upės ištakos yra Golano aukštumose, ji įteka į Galilėjos ežerą, o kitoje ežero pusėje iš jo išteka. Nusidriekęs per didžiąją Izraelio dalį Jordanas teka šalia Samarijos ir visai netoli Jericho miesto įteka į Negyvąją Jūrą. Šiandien tik 5 proc. Jordano vandens įteka į Negyvąją jūrą, nes didžioji vandens dalis yra sunaudojama buitinėms reikmėms arba laukų laistymui.

Prie Jordano upės Jonas Krikštytojas kvietė žmones atsiversti ir krikštytis. Jordano upėje jis pakrikštijo ir patį Jėzų. Šiandien Jordano upės ištakos yra pasienio zona tarp Izraelio ir Jordanijos, kurios ribas saugo ginkluoti kariškiai. Peržengti ar perplaukti upės ribų niekam nerekomenduojama.

Jordano upė yra netoli seniausio pasaulio miesto – Jericho, kuris ne kartą minimas Šventajame Rašte. Būtent šį miestą visų pirma užėmė Jozuės vadovaujami izraelitai, kuomet jie perėjo per Jordano upę į Pažadėtąją Žemę.

8. Negyvoji jūra

Šiandien dauguma turistų, važiuojančių į Izraelį, nepraleidžia progos apsilankyti vienoje iš unikaliausių Žemės planetoje esančių vietų – prie Negyvosios jūros. Tai yra pati žemiausia planetoje vieta, esanti 420 metrų žemiau Pasaulinio vandenyno lygio. Archeologai ir Biblijos tyrinėtojai yra radę įrodymų, kad būtent čia buvo Sodomos ir Gomoros miestai, kuriuos dėl nuodėmių gausos Dievas sunaikino sieros lietumi. Išsigelbėjo tik teisusis Abraomo sūnėnas Lotas su savo dukterimis, o Loto žmona nepaklausė angelo įspėjimo ir bėgdama iš degančio miesto atsigręžė pasižiūrėti atgal ir pavirto druskos stulpu.

Prie Negyvosios jūros yra aprašoma ir daugiau Biblijos įvykių, pavyzdžiui, istorija, kuomet Ein Gedžio uolose besislepiąs Dovydas, karaliui Sauliui nematant nupjovė jo rūbo skverną. Šiandien Ein Gedyje yra žymus kibucas, o šalia jo turistus pritraukiantys SPA bei viešbučiai.

Izraelis
Foto: Shutterstock

9. Alyvų kalnas ir Getsemanės sodas

Velykų laikotarpiu dažnai yra minimas Alyvų kalnas, nuo kurio Jėzus nusileido ant asilaičio ir įžengė į Jeruzalę. Šiandien daugybė turistų atvyksta į apžvalgos aikštelę ant šio didingo, Kristaus dienas menančio kalno, nes čia atsiveria įspūdinga visos Jeruzalės panorama. Jėzus čia išpranašavo Jeruzalės sugriovimą, pamokslavo savo mokiniams, meldėsi prieš savo kančias.

Alyvų kalno vakariniame šlaite yra Getsemanės sodas, kuriame ir šiandien auga šimtamečiai alyvmedžiai. Getsemanė – tai vieta, kur Kristus meldėsi paskutinę naktį prieš mirtį – prieš nukryžiavimą. Ten Jis iš sielvarto prakaitavo krauju, buvo savo mokinio Judo išduotas bučiniu, suimtas, melagingai apskųstas, teisėjų neteisingai pasmerktas, išrinktajame mieste šventiškiausiu metu nekaltai atstumtas. Jėzus leido save pažeminti, kankinti, sumušti ir nužudyti, kad atpirktų žmones iš nuodėmių.

10. Via Dolorosa – Kristaus Kančios kelias

Via Dolorosa – tai „skausmingoji gatvė“, Kristaus Kančios kelias, kuriuo Jis ėjo su kryžiumi ant pečių, buvo vainikuotas erškėčiais, žiauriai kankintas, nuplaktas, išjuoktas, apspjaudytas ir nukryžiuotas. Akmenimis grįstas Kristaus Kančios kelias – Via Dolorosa – veda į Golgotą, Jėzaus nukryžiavimo vietą – Jėzaus Kapo ir Prisikėlimo baziliką. Koplyčios ir lentelės Jeruzalės gatvėse žymi 14 stočių, vietas, kur Jėzus nešė kryžių, suklupo, kėlėsi. Kryžiaus kelias visame pasaulyje ypač prisimenamas ir milijonų tikinčiųjų su maldomis einamas Didįjį Penktadienį prieš Velykas.

Izraelis
Foto: Shutterstock

11. Dvi numanomos Kristaus kapo vietos Jeruzalėje

Evangelijose rašoma, kad Jėzus buvo nukryžiuotas už miesto vartų, o šalia buvo sodas su nauju kapo rūsiu. Kalva, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, aramėjiškai vadinosi Golgota, lot. Kalvarija, kaukolės vieta. XIX amžiuje netoli Damasko vartų, šalia kaukolę primenančio kalno buvo atrastas sodas, o jame I amžiaus kapas. Archeologams tyrinėjant šią vietą buvo rastas I amžiaus vyno spaustuvas bei didžiulė vandens talpykla, o tai patvirtina, kad toje vietoje tikrai buvo vynuogynas. Visi šie faktai liudija, kad atrastoji vieta galėjo priklausyti Evangelijose minimam Juozapui iš Arimatėjos.

Šis, XIX amžiuje atrastas ir protestantiškų bažnyčių prižiūrimas kapo sodas (angl. Garden Tomb) – tai alternatyva III amžiuje imperatorienės Elenos pastatytai Šventojo Kapo ir Prisikėlimo bazilikai, kurioje šiuo metu yra įsikūrusios net 6 krikščionių bendruomenės.

„Yra daug faktų, kodėl viena ar kita vieta galėtų būti toji tikroji Jėzaus kančios ir prisikėlimo vieta, - teigia 3 mėnesius Izraelyje gyvenęs XFM radijo laidos „Iš mirties į gyvenimą“ redaktorius Tadas Daujotas. - Dabar, prieš šv. Velykas, reikia ieškoti ne susiskaldymo, o to, kas mus vienija ir skelbti esminę krikščionybės žinią – kad Jėzus, numirė už mūsų nuodėmes ir trečią dieną prisikėlė iš numirusiųjų! Tai yra džiaugsminga Velykų žinia! Būtent tai ir liudija tuščias kapas Jeruzalėje ir ant jo durelių Evangelijos eilutes cituojantis užrašas „Jo čia nėra – Jis prisikėlęs“.

12. Raudų siena

Jėzus buvo išpranašavęs, kad Jeruzalėje neliks akmens ant akmens. Taip ir įvyko 70-aisiais mūsų eros metais – Izraelio sostinė buvo visiškai sugriauta, žydai išsibarstė po visas tautas, bet po beveik 2000 metų Dievas vėl juos surinko į Pažadėtąją Žemę ir prieš 70 metų buvo atkurta Izraelio valstybė.

1969 metais žydai atsikovojo Jeruzalę, bet ant Šventyklos kalno, kur kadaise stovėjo Saliamono šventykla ir kurioje pamokslavo Jėzus, o vėliau Jo mirtį ir prisikėlimą skelbė apaštalai, šiuo metu yra musulmonų šventyklos teritorija, kurioje stovi trečia pagal svarbą pasaulyje musulmonų mečetė Al-Aqsa ir auksinio kupolo šventykla Dome of the Rock.

Šiandien vienintelis prisilietimas prie pačios švenčiausios žydams vietos – tai Raudų siena. Tai yra dalis vakarinės šventyklos sienos, ir šiandien šioje vietoje hebrajai meldžiasi dieną ir naktį, su viltimi, kad vieną dieną senojoje vietoje vėl iškils šventykla, kurioje bus garbinamas Izraelio Dievas. Kaip tai gali įvykti? Juk šventyklos kalnas ir visa Jeruzalė šiuo metu yra stebimi per padidinamą stiklą! Žmonės negali suvokti tokio dalyko, kaip galima nugriauti musulmonų mečetę ir jos vietoje pastatyti kitą šventyklos, nes tai kvepia ne tik aukščiausio lygio politiniu skandalu, bet ir karine grėsme visam Izraeliui.

Hebrajai jau yra paruošę visus brėžinius, ir visas medžiagas, kad atstatytų Trečiąją Šventyklą. Tik ar ji iš tiesų bus atstatyta, žino vienas Dievas...

Izraelis
Foto: Shutterstock