„Privalome saugoti Ukrainos kultūros paveldą ne tik kaip praeities liudijimą, bet ir kaip taikos bei susitelkimo vardan ateities katalizatorių. Ginti ir puoselėti šias vertybes – visos tarptautinės bendruomenės pareiga“, – prasidėjus konfliktui paskelbė UNESCO generalinė direktorė Audrey Azoulay.

Siekdama gauti situacijos įvertinimą ir sustiprinti kultūros vertybių apsaugą, UNESCO palaiko nuolatinį ryšį su visomis atitinkamomis institucijomis, taip pat su kultūros specialistais iš Ukrainos.

Nuo bombardavimo saugotinus kultūros objektus žyminti emblema

„Svarbiausias uždavinys – sužymėti kultūros paveldo objektus ir paminklus bei atkreipti dėmesį į ypatingą jų, kaip tarptautinėmis teisėmis nustatytų saugomų zonų, statusą“, – paaiškino UNESCO generalinė direktorė.

Siekdama sužymėti kultūros objektus ir paminklus, organizacija kreipėsi į Ukrainos valdžios institucijas. Minėtus objektus žyminti emblema – mėlynas skydas, patvirtintas 1954 metų Hagos konvencijoje dėl kultūros vertybių apsaugos kilus ginkluotam konfliktui ir siekiant išvengti žalos, padaromos tyčia arba atsitiktinai.

Pasauliniam paveldui priskiriami objektai, tokie kaip Kyjivo Sofijos soboras ir su juo susiję vienuolyno statiniai arba Kyjivo Pečorų laura, laikomi prioritetiniais. Ženklinimo procesas buvo pradėtas šį savaitgalį objektu „Istorinio Lvivo centro ansamblis“.

Foto: Scanpix

Pažeidimų stebėsena iš palydovo

UNESCO ir organizacijos partneris UNITAR (Jungtinių Tautų mokymo ir tyrimų institutas) taip pat užsiima iš palydovo gautų prioritetinių objektų nuotraukų analize. Tyrinėjami objektų, kuriems iškyla grėsmė arba kurie patiria destruktyvų poveikį, atvaizdai. Objektams padaroma žala įvertinama.

„Šiandien stebėsenos sistemoje užregistruota maždaug dešimt prioritetinių objektų, įskaitant ir pasaulio paveldo objektus“, – nurodė UNESCO Pasaulio paveldo centro direktorius Lazaras Elundu Assomo.

Taip pat yra užmegztas ryšys su pilietine bendruomene, specialistais ir praktikais, sprendžiančiais paveldo klausimus, kai kūrybinį sektorių ir kultūros įstaigų darbą ištinka krizė.

Foto: Scanpix

Ukrainos kultūros srities specialistų poreikių patenkinimas

2022 m. kovo 9 ir 10 d. planuojami susitikimai su šalies kultūros sektoriuje dirbančiais ukrainiečiais: pasaulio paveldo objektų vadovais, muziejų direktoriais ir specialistais, atsakingais už nekilnojamuosius ir kilnojamuosius paveldo objektus. Susitikimų tikslas – išsiaiškinti aktualiausius poreikius.

Siekdama patenkinti išsakytus poreikius, UNESCO ketina mobilizuoti tarptautinės reikšmės partnerius ir tartis dėl priemonių, kuriomis tenka reaguoti į ekstremalias situacijas, koordinavimo. Pasitarimuose turi dalyvauti UNITAR, Tarptautinis kultūros vertybių išsaugojimo ir restauravimo tyrimų centras (ICCROM), Tarptautinis komitetas „Mėlynas skydas“, Tarptautinė muziejų taryba (ICOM), Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių taryba (ICOMOS), ALIPH ir kt.