Įsivaizduokite tokią situaciją: įlipote į lėktuvą, jūsų vieta – kraštinė (prie lango arba prie praėjimo). Ateina kitas keleivis ir atsisėda vidurinėje vietoje. Ruošiamasi skrydžiui, o jūs pastebite malonų dalyką – trečioji kraštinė vieta liko laisva.

Dauguma žmonių persėstų į laisvą vietą, o viduriniąją paliktų tuščią. Bet pasitaiko ir nepaisančių nerašyto etiketo taisyklių.

Turbūt visiems bent kartą yra tekę sėdėti lėktuve ar autobuse šalia žmogaus, kuris nepalieka tarp jūsų erdvės, nors tam ir yra galimybė. Patylomis svarstote – kas tas žmogus, kodėl šitaip elgiasi. Tokie žmonės – vaikštantis chaosas. Kas nenorėtų daugiau erdvės. Žmonės neturėtų būti suspausti lyg sardinės.

Pagal bazinį etiketą, žmonės turėtų palikti kitiems asmeninės erdvės, jei tik yra tokia galimybė. Savaime suprantama, žmonių supratimas apie asmeninę erdvę skiriasi, be to, daugumoje lėktuvų apskritai maža vietos. Jei vidurinė vieta bus laisva, abiem kraštinėse vietose sėdintiems žmonėms bus gerokai patogiau. Etiketo ekspertės Dianos Gottsman teigimu, iš esmės reikėtų išlaikyti 2 m atstumą tarp žmonių; tiesa, autobuse ar traukinyje, ar sėdint šalia artimo žmogaus tas atstumas bus kitoks.
Lėktuve žmogus gali nenorėti persėsti dėl daugybės priežasčių. Galbūt jam nepatinka vieta prie lango ar prie praėjimo (sėdint prie praėjimo didžiausia rizika, kad jus užkliudys su gėrimų vežimėliu, o prie lango gali būti šalta).

Kai kam galbūt atrodys, kad, persėsdami vieta toliau, gali įžeisti šalia sėdintį žmogų – šis dar pagalvos, kad nuo jo sklinda nemalonus kvapas. Skubame nuraminti – patikėkite, niekas taip negalvos, ypač ilgos kelionės metu.

Foto: Shutterstock

O gal neverta persėdinėti, juk po poros stotelių reikės išlipti? Taip neretai elgiamasi metro ar autobuse. Jei važiuojate kelias stoteles, drąsiai galite nepersėsti.

Taigi, ką daryti, jei atsidūrėte šalia sėdinčiojo vidurinėje sėdynėje? Pirmiausia galima mandagiai paprašyti, kad žmogus persėstų. Juk neprašote jo atsigulti vidury praėjimo. Devyniais atvejais iš dešimties pakaks paprašyti. Dalis žmonių nepagalvoja, kad galima persėsti į kitą vietą, tada jūs jiems paaiškinsite. Jokiu būdu nesistumdykite, nelaidykite įžeidimų, apsieikite ir be pasyvios agresijos – šnairavimo, kosėjimo ir pan., juo labiau, kad ne visi supranta tokius signalus. Tylėti ir slapčiomis pykti – taip pat nėra sumanu.

Jei žmogus mandagiai atsisako persėsti, galima mėginti paaiškinti, kad taip abiem jums būtų patogiau, ar pasiūlyti persėsti į jūsų vietą.

Trumpai tariant, jei pasitaikys proga lėktuve sėdėti laisviau – pasinaudokite ja savo ir kito keleivio labui.