Kad išvengti psichologinio diskomforto, keliaujant po svečias šalis, rekomenduojama susipažinti su įvairių šalių minėtais (fizinių gestų ir veido išraiškos) kūno kalbos aspektais ir remtis pateiktais patarimais. Tai, be jokios abejonės, sumažins netikrumo jausmą, nerimą bendraujant su kitos kultūros atstovais. Šiame straipsnyje apsiribosime tik kai kuriomis Europos šalimis.

Anglija

Pagrindinė taisyklė – kuo mažiau „kūno kalbos“: tai laikoma vaikiškumu ar prasto auklėjimo požymiu. Paliesti pirštu nosį, vadinasi, „laikyk paslaptyje“ arba „tai tik tarp mūsų“; be to, „V“ raidę – pergalę reiškiantį ženklą reikia rodyti tik atsuktu nuo savęs delnu.

Daugelyje angliškai kalbančių kraštų (išskyrus JAV), šis ženklas su delnu, atsuktu į save, yra vulgarus, panieką reiškiantis gestas (jo kilmė tokia: 1415 m. mūšyje prie Aženkūro Šiaurės Prancūzijoje britai rodė jį savo priešams prancūzams sakydami, kad jiems dar liko po du pirštus įtempti lanko timpai). Pirmojo susitikimo metu veido mimika turi būti minimali; todėl iš veido visada sunku spręsti apie jausmus. Smilius reiškia vienetą, nykštys – penkis. Kryptis paprastai rodoma smakru ar galva, bet ne pirštais: tai nemandagu.

Foto: Shutterstock

Italija

Italai nepaprastai išraiškingai bendrauja. Amerikietiškas „okay“ ženklas – apskritimas iš nykščio ir rodomojo piršto – čia gali pasirodyti vulgarus ir nepadorus: jo venkite. Be to, mirksėjimas ir švilpimas (dažnai palydimas kokiomis nors teigiamomis pastabomis) suprantamas kaip vyro draugiškas, neįžeidus noras susipažinti su moterimi. Jei moteris nesuinteresuota, ji tiesiog nekreipia dėmesio.

Tačiau jei tokiomis aplinkybėmis moteris susitinka su vyru akimis, tai rodo jos susidomėjimą.
Nykščiu glostydamas skruostą žmogus parodo, jog kalbantysis suktas (furbo, gudrus kaip lapė); pirštais braukia per pasmakrę, kai jam neįdomu ar jis ignoruoja kalbantįjį; tapšnodamas viena ranka per kitos alkūnę parodo, kad asmuo ar jo pasiūlymas neverti dėmesio. Galiausiai cnrno, ožio ragų ženklas pakėlus rodomąjį ir mažąjį pirštus, o viduriniuosius prispaudus prie delno, yra didžiausias įžeidimas vyro bella figura: tai reiškia, kad jis nepajėgus patenkinti savo žmonos ir yra apgaudinėjamas.

Foto: Shutterstock

Prancūzija

Pastebimas vienas išskirtinai prancūziškas judesys: patempus lūpas pūstelėti oro gūsį. Reikšmė ne visai aiški, bet apskritai toks judesys reiškia silpno susierzinimo ženklą, nežodinį būdą išreikšti „Na, ką gi padarysi, toks gyvenimas“, „Aš nežinau“ ir panašiai. Prancūzijoje ženklas „okay“ – „gerai“, „viskas tvarkoj“, kuris rodomas nykštį sudėjus su smiliumi apskritimu, reiškia nulį; jeigu norite padaryti judesį „okey“, iškelkite nykštį, ir šis ženklas tiks. Draugų ir giminaičių būryje prancūzai dažnai liečia vieni kitus, taip pat ir viešumoje.

Rusija

Pirmą kartą sutikę žmogų rusai gali atrodyti santūrūs ir oficialūs. Tačiau tai greit pasikeičia, artimiau susipažinus ir išaugus pasitikėjimui. Tada jaučiamasi jaukiau. Yra daug nežodinio bendravimo būdų. Jie atsiradę dėl įvairių priežasčių ir dėl to, kad prie komunistų negalėjai pasakyti to, ką norėjai. Nežodinei kalbai turėjo įtakos ir viduramžių prietarai. Spragtelėti pirštais prie kaklo reiškia kvietimą (dažnai tarp vyrų) išgerti degtinės. Švilpimas laikomas netinkamu veiksmu, ypač teatruose (nešvilpkite girdami spektaklį) ar namuose (tai blogas ženklas – bus prarastas turtas). Jeigu padarote kažką ne taip, susiduriate su problema ar atsiduriate kieno nors kito valioje, nusispjaukite tris kartus per kairį petį (tai atitolins piktąsias jėgas). Pabelskite tris kartus į medį – tai atneš sėkmę.

Prieš palikdami namus, kuriuose svečiavotės, kelioms sekundėms prisėskite. Vakariečiams būdingi rankų gestai (ženklas „gerai“, rodomas nykščiu ir smiliumi, špyga) laikomi labai grubiais. Venkite rodyti kitiems savo batų padus (nesėdėkite užsidėję kulkšnį ant kelio) – tai nemandagu. Dėl šios ir kitų priežasčių atėję į svečius nusiaukite batus, ypač jei pamatysite batų eilę prie durų. Kartais reikia nusiauti ir muziejuose (tokiu atveju jums duos šlepetes). Ženklas pakeltu nykščiu laikomas tinkamu.

Graikija

Graikai bendraudami yra nepaprastai ekspresyvūs, bet kai nori, būna suakmenėjusiais veidais. Amerikietiškas „okay“ ženklas iš nykščio ir rodomojo piršto laikomas nemandagiu ir nepadoriu – jo venkite. Kaip ir kitose rytinėse Viduržemio jūros šalyse, kilsčioti galvą į viršų reiškia „ne“ (būkite atsargus, tai panašu į vakarietišką linksėjimą, reiškiantį „taip‘), o kraipant galvą iš vieno šono į kitą parodomas pasitenkinimas ar pritarimas (o tai panašu į vakarietišką galvos purtymą, reiškiantį „ne“). Jų šypsena apgaulinga: jei graikams iš tikrųjų smagu, tuomet jų šypsena ir juokas nuoširdūs, tačiau graikai dažnai šypsosi (tuomet nėra jokių kitų linksmumo ženklų) supykę ar nepatenkinti. Be to, vyras mirkteli ir sušvilpia (dar ir paleisdamas kokią teigiamą pastabą), norėdamas draugiškai susipažinti su moterimi.

Foto: Shutterstock

Vokietija

Turėtumėte vengti „okay“ ženklo, kuris rodomas pirštais: nykščiu ir smiliaus galiuku sudarius apskritimą; jeigu jūs norite parodyti „okay“ ženklą, iškelkite nykščius. Susitikimo pabaigoje vokiečiai paprastai reikškia pritarimą ar nepritarimą švelniai stukteldami krumpliais į stalą vietoj aplodismentų. Sveikinantis ir atsisveikinant rankos spaudžiamos tvirtai (porą sykių pakratant), kartu žiūrint tiesiai į akis. Jeigu vokietis žiūrėdamas į jus staiga pakelia antakius, greičiausiai nori pagirti jus už puikią mintį ar protingą pastabą. Tai gali painioti, pavyzdžiui, britus, kuriems pakelti antakiai reiškia skeptiškumą, ir arabus, kuriems pakelti antakiai yra neverbalinis būdas pasakyti „ne“.