Pagal regionus ir sergamumą suskirstytus žemėlapius ECDC skelbia kiekvieną ketvirtadienį, įgyvendindama 2020 m. spalio 13 d. ES valstybių narių priimtą Europos Tarybos rekomendaciją dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo ribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, kurią priėmė ES valstybės narės. Žemėlapį rasite čia.

Siekdamos pažaboti koronaviruso protrūkį, 27 ES valstybės narės ėmėsi įvairių priemonių. Kai kurios iš jų, pvz., reikalavimai karantinuotis ar atlikti koronaviruso testą, turėjo įtakos piliečių teisei laisvai judėti po ES.

Minėtų priemonių įvedimo tikslas – užtikrinti žmonių gerovę ir sveikatą, kita vertus, jos turėjo ir rimtų padarinių ekonomikai, piliečių teisėms. Teisė laisvai keliauti ir apsigyventi ES – vienas iš vertingiausių ES pasiekimų ir svarbus jos ekonomikos variklis.

Pasak Europos Tarybos, norint užkirsti kelią viruso plitimui, apsaugoti žmonių sveikatą ir tuo pačiu užtikrinti laisvą judėjimą Sąjungoje saugesnėmis sąlygomis, būtinas koordinuotas, aiškiai prognozuojamas ir skaidrus judėjimo laisvės ribojimų taikymas. Tai svarbu milijonams gyventojų, kurie kasdien turi kirsti šalių sienas, taip pat būtina, siekiant saugiai atkurti ekonomiką.

Rekomendacijoje nustatytos keturios pagrindinės sritys, kuriose valstybės narės glaudžiau bendradarbiaus. Viena jų – specialus žemėlapis, kuriame regionai žymimi tam tikromis spalvomis priklausomai nuo atvejų kiekio.

Remdamasis valstybių narių pateiktais duomenimis, ECDC skelbs pagal regionus suskirstytą ES valstybių narių žemėlapį, kuriame, pasitelkiant šviesoforo spalvų sistemą, bus pavaizduotas rizikos lygis visuose Europos regionuose. Regionai bus pažymėti „žalia“, „oranžine“, „raudona“ ir „pilka“ (jei nėra pakankamai informacijos) spalvomis.

Į žemėlapį taip pat bus įtraukti duomenys apie Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją.

Šiame žemėlapyje zonos turėtų būti pažymėtos tokiomis spalvomis:

-žalia, jei praneštų atvejų rodiklis yra mažesnis nei 25, o teigiamų testavimo rezultatų rodiklis yra mažesnis nei 4 proc.,

-oranžine, jei praneštų atvejų rodiklis yra mažesnis nei 50, o teigiamų testavimo rezultatų rodiklis yra 4 proc. ar didesnis, arba jei praneštų atvejų rodiklis siekia nuo 25 iki 150, o teigiamų testavimo rezultatų rodiklis yra mažesnis nei 4 proc.,

-raudona, jei praneštų atvejų rodiklis yra 50 arba didesnis, o teigiamų testavimo rezultatų rodiklis yra 4 proc. ar didesnis, arba jei praneštų atvejų rodiklis yra didesnis nei 150,

-pilka, jei turima nepakankamai informacijos arba jei atliktų tyrimų rodiklis yra 300 arba mažiau.

Žemėlapyje keliautojams taip pat bus pateikta bendra informacija apie rizikos lygį kelionės tikslo vietoje. Remdamiesi informacija, pateikta interneto platformoje „Re-open EU“, keliautojai turėtų suprasti, ar jie gali tikėtis, kad keliaujant į kitą ES regioną jiems bus taikomos tam tikros priemonės. Žemėlapyje atvaizduojami duomenys, kuriuos kiekvieną antradienį iki 23.59 val. ES valstybės narės pateiks Europos priežiūros sistemos (TESSy) duomenų bazei arba kurie prieinami ECDC iš oficialių šaltinių.

Pagrindiniai bendri kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės sprendžia, ar nustatyti laisvo judėjimo apribojimus:

-praneštų atvejų rodiklis (bendras praneštų naujų COVID-19 atvejų skaičius 100 000 gyventojų per paskutines 14 dienų regioniniu lygmeniu),

-teigiamų testavimo rezultatų rodiklis (teigiamų testų rezultatai, lyginant su visų per paskutinę savaitę atliktų COVID-19 infekcijos testų rezultatais, procentinė dalis),

-atliktų testų rodiklis (per paskutinę savaitę atliktų COVID-19 infekcijos testų skaičius 100 000 gyventojų).

Siekdamos užtikrinti išsamių ir palyginamų duomenų gavimą, valstybės narės kas savaitę teiks reikiamus duomenis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui (angl. European Centre for Disease Prevention and Control; ECDC).