Kultūra Užutrakyje vieši nuo įkurtuvių

Trakų istoriniame nacionaliniame parke ant Galvės ežero kranto boluoja nuostabus neorenesansinio stiliaus Užutrakio dvaras. Užtrakio dvarą XIX–XX a. sandūroje suprojektavo ir idėją įgyvendino lenkų architektas Juzefas Husas bei prancūzų kraštovaizdžio architektas ir biologas Eduardas Fransua Andrė.

Juozapo ir Jadvygos dukra Joana prisimena: „Gražūs rūmų salonai buvo apstatyti Liudviko XVI stiliaus baldais. Ant sienų kabojo gobelenai ir paveikslai. Tarp jų – nuostabus mergaitės portretas, nutapytas garsaus prancūzų dailininko Žano Batisto Grezo. Kiekviena smulkmena buvo paties tėvo prižiūrima.“

Savo dienoraštyje Zofija Tiškevičiūtė-Potocka, Vladislovo Tiškevičiaus dukra, rašė: „Visi tie skoningai išdėstyti šedevrai traukė akį, bet sudarė šiek tiek dirbtinę atmosferą, kurioje atvykėlis, žavėdamasis tais stebuklais, bijojo laisvai pajudėti ir sėdėti ant tų sofų ir fotelių.“

Nedėkingasis laikas. Ilgam buvo nutilę baltieji rūmai, neskambėjo juose klavesino ar smuiko garsai, nešurmuliavo plenerų dalyviai. Ir tik prieš kelis metus į Užtrakį sugrįžo senoji jo dvasia, jis atvėrė duris ir bene pirmoji čion oriai vėl įžengė kultūra. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos sumanumas ir tikėjimas, Europos dosnumas buvo lemtingi. Išleidus keliolika milijonų restauravimo darbams, Užutrakio dvaro sodyboje –gyva- vasarą yra organizuojami kameriniai klasikinės muzikos vakarai, dailininkų, fotografų parodos.

„Būtent dvaro menių autentiška erdvė itin tinka autorinės juvelyrikos ekspozicijai, tad esme labai dėkingi rūmų šeimininkams, sudariusiems galimybę parodyti lankytojams unikalius meno kūrinius, pristatyti menininkus, tęsiančius baltų tradicijas“,- sako Lietuvos autorinės juvelyrikos asociacijos prezidentė Kristina Dulevičiūtė.

Beje, būtent tokio masto autorinės juvelyrikos paroda vyksta pirmą kartą ir joje dalyvauja bene virs 30 autorių. Tai menininkai kuriantys vienetinius, originalius meno kūrinius, jie tai daro tiek išlaikydami baltų, senųjų auksakalių tradicijas, tiek atliepdami į moderniosios kultūros iššūkius.

Unikali autorinė juvelyrika- mūsų paveldas

Autorinė juvelyrika dabartinėje Lietuvoje dar nėra suprasta, įvertinta ir aiškiai priskirta menui. Tiek vartotojai, tiek įvairūs valdžios prievaizdai, painioja, tapatina masinės gamybos- cechų produkciją su kambarėlio, dirbtuvėlės tyloje braižomu eskizu, rankomis sukuriama unikalia sage, žiedu...

Regis todėl, jausdami maudulį dėl savo kūrybos laisvių ir teisių, menininkai 2010 metais susibūrė į Lietuvos autorinės juvelyrikos asociaciją, kuri vienija apie 30 menininkų. Susivieniję ėmė ne tik organizuoti parodas, bet ir spręsti jiems skaudžias problemas. Pagrindinis jų siekis- atskirti autorinį meną nuo masinės, cechuose gaminamos produkcijos- kaip ir yra kaimyninėje Latvijoje, daugelyje modernių senosios Europos valstybių.

Pasak Mažosios galerijos“ vadovės Volandos, juvelyrika – viena seniausių taikomosios dekoratyvinės dailės šakų, todėl autorinė juvelyrika turi užimti garbingą meno nišą, tinkamą vietą Lietuvos kultūroje, o kūrėjai – turėti visas galimybes kurti. Sveikintina, kad Seimo Kultūros ir sporto komitetas pritarė, kad Kultūros ministerija pateiktų Vyriausybei Tauriųjų metalų ir brangakmenių įstatymo naują redakciją, tai užtikrintų šios unikalios- autorinės juvelyrikos kūrybos teisines garantijas.

Todėl galima tik pasidžiaugti, kad menininkai nepasislėpė pogrindyje ir nelaukė, kol vyksta, vyks diskusijos, įstatymų taisymai. Jie kuria ir rodo mums savo vienatvėje išmąstytus, proto ir jausmo pakuždėtus kūrinius... Menininkai parodos devizu pasirinko garsios dizainerės Ferrero Marello žodžius: „Į medžiagą žiūriu kaip kompozitorius, privalantis užrašyti gaidas…Tai mano muzika“ …

Parodoje Užutrakyje, savo darbus pristato autorinės juvelyrikos kūrėjai: S. Grinius, V. Paukštaitė, D. Varnaitė, S. Daukantas, R. Mėnulio Katinas, S. Krivičienė, M. Tamošaitis, R. Razmus, E. Ludavičius, D. Narkus, S. Treinys, A. Bagočius, D. Gerlikas, J. Šaliamoraitė, J. Erminaitė-Šimkuvienė, A. Šimkutė, A. Pocius, P. Sinicin, I. Vyšniauskas, T. Deksnys, V. Druskytė, M. Dominaitė-Gurevičienė, I. Diržienė, K. Stanapėdis, S. Malaškevičiūtė, Š. Vaitkutė, U. Blažytė, A. Arlauskaitė, K. Dulevičiūtė, A. Sakalauskas, E. Čėjauskaitė-Gintalė, J. Vaitkus, S. Chailov.

Ši paroda eksponuojama reprezentacinėse rūmų salėse – buvusiame valgomajame ir Gobelenų salėje. Autorinės juvelyrikos parodoje Užutrakio dvaro sodybos rūmuose kviečiame apsilankyti iki rugpjūčio 21 d.

Pratęsiant autorinės juvelyrikos supažindinimo idėją, paroda perkeliama į Kuršių Neriją. Juvelyrai dėkoja Neringos miesto merui A. Vinkui, sutikusiam pabūti parodos globėju.