Kelyje pastebėjus arklį privaloma...

Šį klausimą savo laiku labai dėmesingai išnagrinėjo danai. Pagal įstatymus, priešais judantį automobilį turi eiti žmogus, mojuojantis vėliavėle, taip įspėdamas arklių kinkinius apie artėjantį automobilį. Jei atsitiktų taip, kad automobiliui prasilenkiant su kinkiniu arklys pasibaidytų, vairuotojas privalo sustoti kelkraštyje. Be to, jei gyvūnas nesiliaus nervintis, vairuotojas privalo kuo nors uždengti savo „plieninį žirgą“ ir taip paslėpti jį nuo gyvūno.

Panašių įstatymų esama ir užjūrio juridiniuose aktuose. JAV Pensilvanijos valstijoje arkliui bijant praeiti greta automobilio, vairuotojas privalo ne tik patraukti savo transporto priemonę, bet ir paslėpti ją krūmuose. O nuvažiuoti į kelkraštį ir uždengti automobilį antklode arba skraiste reikalaujama susidūrus su arklių kaimene. Be to, automobilį maskuojanti priemonė turi būti atitinkamai nuspalvinta, kad maskavimas būtų efektyvus.

Kalbant apie keliavimą naktimis, vairuotojas privalo po kiekvienos nuvažiuotos mylios sustoti ir paleisti signalinę raketą, o po to 10 minučių laukti, kol kelias „atsilaisvins“. Ir kas gi dedasi tuose Pensilvanijos keliuose? Gal ūkininkai naktimis gena galvijus ganytis ar visa gyvūnija sutartinai išlenda į atviras vietoves ir sugula ant asfalto, kuris neva turėtų būti patogesnis už minkštą natūralią žemę?

Prisiartinus prie Forest-City miesto (Šiaurės Kalifornija) ribos vairuotojas apie savo atvykimą turi pranešti skambučiu į savivaldybę. Tai yra įspėjamoji priemonė miestiečiams, kurie informuojami ir turi galimybę iš kelio patraukti savo arklius.

Beje, Tenesio valstijoje, kaip ir Danijoje, priešais automobilį turi eiti vėliavėle mojuojantis žmogus. Vėliavėlė būtinai turi būti raudonos spalvos, bet toks pėsčiųjų ir kitų eismo dalyvių įspėjimas būtinas tik tuo atveju, jei vairuoja moteris. Tokiu būdu eismo dalyvius stengiamasi apsaugoti nuo „besiartinančio pavojaus“.

Eismo taisyklės reikalauja...

Kokių tik keistų įstatymų nebūna! Spręskite patys. Danijoje draudžiama vairuoti automobilį, jei po juo kas nors yra. Bet šiame įstatyme galima įžvelgti bent šiek tiek prasmės. O kaip galima būtų paaiškinti tai, kad Arizonos valstijos Whitehall mieste draudžiama važinėti automobiliais, ant kurių ratų yra varveklių?

Kalifornijos valstijoje griežtai nurodoma, kad jokia transporto priemonė, kurioje nėra vairuotojo, negali viršyti 100 kilmetrų per valandą greičio. O dar Kalifornijoje negalima šaudyti į gyvūnus iš važiuojančio automobilio. Tai vertinama kaip įstatymo pažeidimas. Tiesa, yra ir išimtis: leidžiama taip medžioti banginius. Kas nors gali pamanyti, kad kalbama apie vandens transportą, tačiau įstatymas to nekonkretizuoja, vadinasi, ir iš važiuojančių automobilių galima pliekti į banginius.

Arizonos valstijos Glendale mieste venkite vairuoti atbuline eiga. Jei vairuosite Alabamos valstijoje, tuomet neužsirišinėkite akių ir nevairuokite be avalynės. Tačiau jei įjungsite žibintus, galėsite išvažiuoti į priešingos krypties juostą. Ir atminkite, kad Alabamos mieste Mobile vairuotojams draudžiama įjungti garso signalą, norint patraukti praeinančių moterų dėmesį.

Atsidūrę Niu Džersyje nepamirškite, kad degalų baką jums galės papildyti tik degalinėje dirbantys specialistai, bet jokiu būdu ne pats vairuotojas, o Cresskill mieste neleidžiama sekmadieniais važinėti juodos spalvos automobiliais. Montanos valstijoje jokiu būdu neleidžiama vežti avių sunkvežimio kabinoje, jei nėra jas lydinčio piemens.

Mineapolyje jus gali skaudžiai nubausti už dvigubą parkavimą, t.y., už automobilio pastatymą greta šaligatvio. Tik pagalvokite: taip nusikaltęs gali būti areštuotas, surakintas antrankiais ir vėliau pagyventi sulaikymo kameroje laikantis griežčiausio – duonos ir vandens – režimo. O Australijoje draudžiama išlipti iš automobilio jame palikus raktus.

Specialioms transporto priemonėms taip pat yra prikurta įdomių įstatymų. Pagal juos, angliškuose taksi automobiliuose turi būti maišas avižų ir ryšulys šieno (Australijoje pakanka vien šieno). JAV mieste New-Britain gaisrininkų automobilių greitis ribojamas iki 25 mylių per valandą – ir nė mylios daugiau, nesvarbu kaip skubama gesinti gaisro.

Bet labiausiai stebina Kanados provincijos New Brunswick įstatymas, apskritai draudžiantis automobiliams važinėti keliais.

Teisėtvarka numato...

Pati teisėtvarkos sąvoka nurodo, kad ji yra kažkaip susijusi su pažeidėjų atsakomybe, su atitinkamų tarnybų bei asmenų veiksmais. Daugeliu atvejų įstatymai yra griežti. Pavyzdžiui, Niu Džersyje su nemalonumais gali susidurti žmogus, kuris tik „nedraugiškai pažiūrėjo“ į policininką, todėl būtų protinga kontroliuoti savo žvilgsnį, o jei jus sustabdė kelyje, tuomet veidrodėlyje reikėtų pasitikrinti ar jūsų veide pakanka draugiškumo. Bet jei kils noras raukytis prieš policininką, tai pirmiau gerai pagalvokite ar norite mokėti baudą.

Mėgaujantis nuostabiosios Prancūzijos vaizdais pro automobilio langus nesugalvokite fotografuoti policininkų ir jų automobilių – taip pažeisite įstatymą. O būdami JAV mieste Long Beach prisiminkite, kad ten oficialiai nurodyta: „Garažai yra skirti automobiliams“. Taigi net nesvarstykite apie galimybę garaže įkurti, tarkime, vištidę arba šunidę, jau nekalbant apie karvidę. Niu Meksike galite leisti sau pasimėgauti intymiais santykiais automobilyje, jei laikomasi dviejų sąlygų: tai vyks pietų pertraukos metu ir automobilyje bus užuolaidėlės.

Yra ir lytis diskriminuojančių taisyklių. Pavyzdžiui, senoje geroje Anglijoje, kur, be abejo, draudžiama atlikinėti gamtinius reikalus ten, kur širdis geidžia, vyrams taikoma išimtis: asmeninio transporto vairuotojai vyrai pakelėje gali atlikti „mažą“ reikaliuką. Norint pasinaudoti šia taisykle, vairuotojas turi tinkamai atsistoti: stovėti prie užpakalinio automobilio galo ir dešinę ranką padėti ant bagažinės. Taip stovint įstatymas šlapintis leidžia.

Bet jei šiuo atveju kalbama apie nors ir keistą, bet nežalingai diskriminuojančią įstatymų išimtį, tai Kalifornijos valstijoje yra tik moterims skirtas draudimas: joms draudžiama vairuoti transporto priemones apsirengus naminiu chalatu (tačiau nieko nesakoma apie vyrus su pižamomis). Todėl kyla klausimas: o ar Kalifornijos moterys gali sėstis už vairo su plaukų suktukais?

Vašingtono valstijos įstatymas, išsiskiriantis savo naivumu, byloja: vairuotojas, atvykstantis į miestą su nusikalstamais tikslais, privalo apie tai informuoti policiją, išsiųsdamas atitinkamo turinio telefonogramą miesto policijos viršininkui. Įstatymų kūrėjai pamanė, kad tokios normos įvedimas padeda mažinti nusikalstamumą. O Pietų Korėjoje priešingai, valstybė nesitiki nusikaltėlių atvirumo, todėl reikalauja, kad kelių policijos pareigūnai praneštų apie visus kyšius, gautus iš vairuotojų.