Vyriausybė šią savaitę pritarė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išduotų sutikimą šiai privačiai ugdymo įstaigai vykdyti minėtą programą.

Gimnazijoje mokosi 308 mokiniai, iš jų III–IV gimnazijos klasėse – 28.

Numatyta, kad tarptautinio bakalaureato klasėse mokiniams bus suteiktos geresnės galimybės išmokti anglų kalbą, tenkinami gabių mokinių mokymosi poreikiai, mokytojai ir mokiniai turės galimybę bendradarbiauti su kitų šalių mokyklų, vykdančių tokio pat pobūdžio programą, mokytojais ir mokiniais.

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa skirta III ir IV gimnazijos klasių (16-19 metų) mokiniams ir yra sukurta taip, kad atitiktų mokinių intelektinius, emocinius, socialinius ir fizinius poreikius. Ši programa yra vertinama prestižiniuose pasaulio universitetuose.

Mokiniams, kurie mokosi pagal šią programą, visi dalykai, išskyrus gimtąją kalbą ir užsienio kalbas, dėstomi anglų kalba.

Ugdymo programas, paremtas holistiniu principu, rengia ir nuolat atnaujina Tarptautinio bakalaureato organizacija. Baigiantis antriesiems mokymo metams, gegužę, visų šalių tarptautinio bakalaureato klasių mokiniai vienu metu laiko šešis baigiamuosius egzaminus, kurių užduotis parengia Tarptautinio bakalaureato organizacijos Egzaminų ir vertinimų centras.

Dabar tarptautinio bakalaureato diplomo programą Lietuvoje vykdys 11 mokyklų: be Vilniaus privačios gimnazijos, pagal tokią programą dar galima mokytis Tarptautinėje Amerikos mokykloje Vilniuje, Karalienės Mortos mokykloje, Šiaulių Didždvario, Kauno jėzuitų, Kauno Jono Jablonskio, Alytaus šv. Benedikto, Tauragės „Versmės“ gimnazijose, Vilniaus, Klaipėdos ir „Erudito“ licėjuose.