Lietuvos sporto universitetas (LSU) praneša, kad ketinantiems stoti į Treniravimo sistemų, Fizinio ugdymo ir sporto, Pratimų, mitybos ir streso valdymo bei Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos studijų programas, konkursinio balo sandaroje didesnį svorį turės sporto pasiekimai.

Skaičiuojant stojančiųjų į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas konkursinį balą iš keturių mokomųjų dalykų, vietoje pagrindinio dalyko imami sporto pasiekimai. 2021-aisiais stojantiems į sporto studijų programas už sporto pasiekimus bus skiriama 0,4 konkursinio balo, o kitiems trims dalykams - po 0,2 balo. Anot universiteto atstovo Žilvino Slauskio, pernai už sporto pasiekimus ir antrąjį dalyką buvo skiriama po 0,3, o likusiems dviem dalykams - po 0,2 balo.

Naudinga abiturientams žinoti ir tai, kad nuo 2021-ųjų bus vertinami bet kurių metų sporto pasiekimai. Iki šiol skaičiuojant konkursinį balą, buvo įtraukiami tik pastarųjų ketverių metų pasiekimai. Šiemet praplėstas sporto šakų, kurių pasiekimai vertinami, sąrašas. Į jį įeis 69 sporto šakos, kurioms skiriamos valstybės biudžeto lėšos, pernai sąraše buvo 40 sporto šakų.

LSU pranešime minima dar viena naujovė, aktuali treneriui, stojančiam į sporto ar sporto pedagogikos programas. Neturint asmeninių sporto pasiekimų, treneriai gali būti vertinami pagal vieną geriausią auklėtinių paskutinių 4 metų sporto pasiekimą.

Bendrojo priėmimo metu vyks ir norinčiųjų stoti į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas. Kaip ir kiti iki šiol, pretenduoti į bet kurią ugdymo programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, gali tik teigiamą įvertinimą gavę stojantieji.

ELTA primena, jog visą vasarą truksiantį bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas sudarys 2 etapai, - pagrindinis ir papildomas. Pagrindinio priėmimo prašymus iki rugpjūčio 5 d. stojantieji galės registruoti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), o nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 16 d. norintieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime.

Anot LSU atstovų, šiemet sporto studijoms skirtos 104 valstybės finansuojamos studijų vietos. Pretendentai jas užimti turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei laisvai pasirenkamo dalyko. Pakanka visų šių egzaminų minimalios išlaikymo ribos - 16 balų. Skaičiuojamas bus ir mokomųjų dalykų metinių vertinimų vidurkis.

Stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas pakanka išlaikyto vieno valstybinio brandos egzamino.