Į laikraščio redakciją kreipėsi pirmakursiai, gerokai nustebę, kad iš jų grupėje esančių keturiasdešimties žmonių dėstytojo Juozo Raulynaičio matematikos egzaminą išlaikė vos keturi studentai. Laiške rašoma: „Ar gali būti, kad aukštojoje mokykloje vyktų tokie dalykai: studentai vadinami kvailiais, prieš gaudami kontrolinio darbo užduotis įtikinėjami jo neišlaikysią, o ką jau kalbeti apie egzaminus, kur išlaikiusiųjų procentas tikrai nesiekia net dešimties“.

VGTU pirmo kurso elektronikos studentai buvo šokiruoti sužinoję matematikos egzamino rezultatus - net 32 jaunuoliai iš 36 neišlaikė egzamino, be to, buvo atimti atsineštieji balai. Pvz., studento koliokviumo pagalba atsinešti 3 balai buvo sumažinti iki vieneto. Ar neturėtų šie balai padėti studentui, o ne trukdyti išlaikyti egzaminą? Ar turi teisę taip elgtis dėstytojas? Ar verta laikyti egzaminą, jei esi tikinamas, kad tikrai jo neišlaikysi? Elektroniką studijuojantis pirmakursis (redakcijai vardas ir pavardė žinomi) laikraščiui sakė, kad prieš matematikos egzaminą ir koliokviumą dėstytojas nepaaiškino, kokių konkrečiai žinių reikalaus. „Iš galimų keturių egzamino balų surinkau vieną. Galutinis rezultatas šioje disciplinoje yra kaupiamasis – trys balai už praktiką, trys už koliokviumą ir keturi už egzaminą. Taigi bendras pažymys turėjo būti trejetas. Turbūt kaltas koliokviumas – prieš jį studentams nebuvo aišku, ko dėstytojas reikalaus, ėjome nieko nežinodami“.

Mano, kad vertas daugiau

Pastarojo studento grupėje – 40 žmonių, iš jų teigiamus balus per egzaminą gavo tik keturi.

„Trys studentai gavo po septynetą, vienas – penketą. Aš manau, kad turėjau gauti daugiau nei tris. Valstybinį matematikos egzaminą išlaikiau 94 procentais. Manau, universitete nepasisekė dėl to, kad nežinojau, ko tas dėstytojas iš mūsų nori. Ir jo bendravimas – toks įspūdis, kad jis studentus laiko kvailiais. Bent jau egzamino metu man taip atrodė, buvo sukurta psichologinė įtampa“, - sakė matematiką studijuojantis jaunuolis. Pasak jo, pirmakursiai per J. Raulynaičio egzaminą pasijuto kaip pirmokai, nes dėstytojas akivaizdžiai iš jų šaipėsi.

Tikino, kad neišlaikys

Paklaustas, ar dėstytojas įtikinėjo studentus, esą jie tikrai neišlaikys egzamino, tas pats studentas teigė, jog kai kuriems pedagogas taip ir pasakė, o egzamino metu, padiktavęs paskutinį uždavinį, jis replikavo: „jau galite eiti, vis tiek neišspręsite“.

Pasak pirmakursio, jis iš vyresnių studentų yra girdėjęs, kad dėstytojas J. Raulynaitis – nesukalbamas dėstytojas. „Paskui tuo įsitikinome patys – griežtas žmogus, su kuriuo sunku rasti bendrą kalbą“, - sakė jaunuolis.

Vaikinas sakė nerašęs apeliacijos ir nežinąs, ar kas nors žada tai daryti.

Kalbintas pirmakursis tikino, kad su kitais egzaminais susitvarkė gerai: „Visos disciplinos man sekėsi neblogai, buvo lengva įsisavinti žinias, išskyrus matematiką pas J. Raulynaitį. Manau, dėl to kaltas dėstytojas”, - buvo įsitikinęs studentas, kurio kitų dalykų egzaminų rezultatų vidurkis – aštuoni balai.

Apeliacijas rašo nedaugelis

VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas Simonas Indrašius „Studentų Erai“ teigė, kad studentai prisibijo rašyti apeliacijas dėl prastai išlaikytų egzaminų. „Ši sesija buvo tokia, kaip visos“, - sakė jis. Paklaustas apie atvejį, kai dėstytojo Juozo Raulynaičio egzaminą išlaikė vos keturi iš keturiasdešimties studentų, S. Indrašius šiek tiek pakeitė nuomonę. „Ši situacija žinoma, tačiau jūsų pasakyti skaičiai ne tokie, kokius žinau aš”, - sakė SA pirmininkas, atsisakęs pateikti „jam žinomus skaičius“.

Dėstytojas kaltina studentus ir švietimo sistemą

Pats docentas Juozas Raulynaitis, paklaustas, ar tiesa, kad jo egzamino neišlaikė daug daugiau nei pusė studentų, sakė neprisimenąs: „Reikia pažiūrėti į žiniaraštį”. Pasiteiravus, ar išties „atiminėjo“ iš studentų atsineštus į egzaminą koliokviumo balus, dėstytojas atsakė dviprasmiškai: „To neturėtų būti. Jums prifantazavo. Įvardykite man tuos „fantazierius", kurie taip sakė”.

Į klausimą, ar išties studentus vadino kvailiais, mokslininko atsakymas nuskambėjo štai kaip: „Oi, varge tu mano... Tai gal tokie ir yra?” Paklausus dėstytojo, kodėl per jo egzaminą studentai jaučiasi bejėgiai, pedagogas kaltino studentų nenorą mokytis bei netobulą švietimo sistemą. „Jeigu jie nesimoko, tai nors ir tūkstantis laikytų egzaminą - vis tiek neišlaikys. Juk dabartinė situacija puikiai žinoma – mokykloje jiems parašo bet kokius balus ir paleidžia. Tuomet dauguma įstoja į aukštąsias mokyklas, nors yra nepajėgūs ten studijuoti, ir koks dėstytojas bebūtų – principingas ar ne, geriausia parašyti visiems dešimtukus ir visiems bus labai gerai”, - sakė docentas J.Raulynaitis, bei pripažįsta, jog studentams dar ir nuolaidžiavo.

„Yra sistema, kad rašomas penketas už pusę atsakytų žinių. Aš penketus rašiau ir vietoje trejetų. Jei būčiau vertinęs objektyviai, būtų buvusi dar blogesnė situacija”, - nenusileido pedagogas.

VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto matematinio modeliavimo katedros darbuotojų teigimu, pas doc. dr. J. Raulynaitį egzaminą laikė trys šimtai pirmakursių, neišlaikiusiųjų – šešiasdešimt procentų.