Nacionalinio egzaminų centro (NEC) direktorės Saulės Vingelienės teigimu, jau aišku, kad mažiausiai 6 abiturientai egzamino tikrai neišlaikė.

Koją kišo telefonai ir feisbukas

„5 besinaudojančius telefonu pašalinome iš mokyklinio egzamino, valstybinio egzamino metu vienai mergaitei pasidarė bloga. Kol kas nežinome, ar buvo daugiau panašių atvejų, nes centrai nebūtinai mums turi skambinti – tikslią informaciją turėsime tuomet, kai darbai bus atvežti į NEC ir rasime visus aktus. Jei asmuo šalinamas iš egzamino, vykdytojas rašo aktą ir tuomet mes esame tikri, kad toks atvejis buvo“, – DELFI sakė S. Vingelienė.

Paklausta, ar šiemet buvo problemų dėl naudojimosi socialiniais tinklais egzamino metu, pašnekovė patikino, kad mažiausiai vienas toks atvejis iš tiesų užfiksuotas.

„Mokyklinis egzaminas pirmiausiai ir prasidėjo nuo feisbuko. Pašalintas asmuo iš karto, būtent dėl bandymo pasinaudoti feisbuku. Jis bandė ieškoti informacijos“, – patikslino ji.

Turėjo rinktis vieną iš 4 temų

Tiek valstybiniame, tiek mokykliniame brandos egzamine kandidatai turėjo atlikti vieną užduotį – parašyti rašinį. Brandos egzaminui buvo pateiktos dvi samprotavimo rašinio ir dvi literatūrinio rašinio temos. Taigi buvo galima rinktis 1 iš 4 temų.

Samprotavimo rašinį valstybinio egzamino metu buvo siūloma rašyti tema „Kas žmogui teikia ramybę?“ (nurodomi tokie autoriai: Antanas Baranauskas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Jonas Aistis) arba „Kodėl žmogui svarbi jo kilmė?“ (nurodomi tokie autoriai: Jonas Radvanas, Česlovas Milošas, Šatrijos Ragana).

Literatūrinį rašinį buvo galima rašyti tema „Požiūris į visuomenės paribio žmogų lietuvių literatūroje“ (autoriai – Jonas Biliūnas, Jurgis Savickis, Marcelijus Martinaitis) arba „Vilnius lietuvių literatūroje“ (autoriai – Judita Vaičiūnaitė, Maironis, Jurgis Kunčinas).

Savo ruožtu mokykliniame egzamine abiturientams buvo siūloma samprotavimo rašinius rašyti temomis – „Ką reiškia būti pilietiškam?“ (Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Vincas Kudirka) arba „Kaip žmogus keičia savo gyvenamąją aplinką?“ (Antanas Baranauskas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Marius Katiliškis), literatūrinius – „Tėvo ir vaiko ryšys lietuvių literatūroje“ (Jonas Biliūnas, Jurgis Savickis, Antanas Škėma) arba „Prūsijos lietuvninkų bendruomenė lietuvių literatūroje“ (Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, Justinas Marcinkevičius).

Kokiais atvejais darbas bus neįskaitytas?

S. Vingelienė taip pat priminė, kokiu atveju lietuvių kalbos ir literatūros egzamino užduotis net nebus pradėta vertinti.

„Darbas nevertinamas, kai įžvelgiamas, vadinamasis, turinio nulis. Pavyzdžiui, kai mokinys neatliko užduoties, nesirėmė nė vienu iš nurodytų autorių, parašė rašinį ne ta tema arba parašė mažiau nei pusė reikalaujamos apimties. Tokiais atvejais parašomas absoliutus nulis, darbas nevertinamas, nors, tarkime, rašinys būna ir visiškai be klaidų“, – aiškino ji.

NEC vadovės teigimu, kol kas jie nesulaukė skambučių nei iš mokytojų, nei iš mokinių dėl galbūt neaiškių užduočių ar kitų kilusių sunkumų.

„Tai yra pirma emocija, o toliau rezultatai parodys“, – paklausta, ką mano apie viešai abiturientų jau išsakytas reakcijas, patikino S. Vingelienė.

Svarbi net tokia smulkmena kaip rašiklis

Pasak jos, kiek pikta dėl to, kad abiturientai iš anksto nepasidomi NEC keliamais reikalavimais. Pasirodo, kartais galutinį rezultatą gali nulemti net, atrodo, tokia smulkmena kaip rašiklio spalva.

„Nemažai moksleivių rašė šviesiu mėlynu rašikliu, mums reikia labai atidžiai žiūrėti, nes jie nematys savo darbų (įkėlus juos į sistemą – DELFI). Neklauso instrukcijų, neskaito, kas pasakyta. Ir įkėlus į sistemą tokį darbą sunkiau pamatyti, ir skenavimo, ir rezultatų kokybė nukenčia. Reikia žiūrėti, kad nekiltų problemų. Rašiklis yra labai svarbus“, – užtikrino S. Vingelienė.

NEC dar prieš lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą buvo išplatinę žinutę, kad per egzaminą atsakymų lape reikia rašyti tik tamsiai mėlynai rašančiu rašikliu. Taip pat rekomenduota egzamino metu į atsakymų lapą rašyti tamsiai mėlynai rašančiu tušinuku, o ne parkeriu.

Temą reikalaujama atskleisti analizuojant kūrinius ir jų kontekstus: privalomi du autoriai

Beje, Valstybinio brandos egzamino samprotavimo rašinyje kandidatas pasirinktą temą turėjo analizuoti susiedamas su pasirinkto vieno iš nurodytų autorių kūryba ir literatūriniais (kultūriniais) kontekstais; be to, galima remtis ir asmenine (kultūrine, visuomenine, emocine) patirtimi.

Valstybinio brandos egzamino literatūriniame rašinyje pasirinktą temą reikalaujama atskleisti analizuojant kūrinius ir jų kontekstus. Privalu rašyti apie dviejų autorių kūrybą: vieną autorių pasirinkti iš nurodytų prie temos, kitą programinį autorių pasirinkti savo nuožiūra.

Mokyklinio brandos egzamino samprotavimo rašinyje atskleisti temą reikia remiantis vienu iš trijų nurodytų prie temos autoriumi ir kontekstu. Literatūriniame rašinyje temą reikia atskleisti analizuojant vieno autoriaus kūrybą. Autorių reikia pasirinkti iš trijų, nurodytų prie temos. Kitą autorių, jei jo reikia, kandidatas renkasi savo nuožiūra. Prie kiekvienos rašinio temos buvo pateikta po tris klausimus, kurie kandidatui turėjo padėti rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Rezultatai – liepos 3 dieną

S. Vingelienės teigimu, žadama, kad lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatai bus paskelbti liepos 3, mokyklinio – birželio 16 dieną.

„Dėl anglų kalbos rezultatų labai sunku pasakyti. Galbūt skelbsime kartu su lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatais, gal kiek anksčiau“, – svarstė ji.

Kad išlaikytų valstybinį brandos egzaminą, kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip 30 proc. galimų surinkti taškų. Mokyklinio brandos egzamino įvertinimas – balas – parašomas pagal taškų ir balų atitikties lentelę, kurią įsakymu tvirtins Nacionalinio egzaminų centro direktorius po 9 darbo dienų, skirtų kandidatų rašinių vertinimui.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikyti registravosi 18 759, mokyklinį – 12 643 kandidatai. Jis buvo vykdomas 179 Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Mokiniai, kviečiame papasakoti – kaip sekėsi egzaminas? Kokią rašinio temą pasirinkote? Ar sudėtinga buvo parašyti rašinį? Kas jus labiausiai nustebino, pasirodė sunkiausia? O gal tikitės gauti aukštą balą? Pasidalinkite, kokio rezultato laukiate. Savo nuomones galite siųsti el. paštu pilieciai@delfi.lt su prierašu „Egzaminas“.