Tokiems šių mokymo bei ugdymo įstaigų pokyčiams pritarė Kauno rajono savivaldybės taryba.

Pasak Kauno rajono savivaldybės, sprendimai priimti atlikus šių mokyklų esamos būklės analizę, apie būsimas permainas diskutuota ir su bendruomenėmis.

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 2016-2020 m. bendrasis planas koreguojamas, atsižvelgiant į pakitusią padėtį.

Batniavos ir Kačerginės pagrindinėse mokyklose nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos nebėra 5-10 klasių, todėl nevykdoma pagrindinio ugdymo programa.

Panevėžiuko pagrindinėje mokykloje 5-8 klasių mokymui sudaryti du jungtiniai komplektai, ir mokyklos administracijai labai sudėtinga tinkamai įgyvendinti pagrindinio ugdymo programą.

Neliko mokinių Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos Liučiūnų ir Piliuonos gimnazijos Viršužiglio skyriuose, todėl bus pertvarkoma šių mokyklų vidaus struktūra, likviduojant Liučiūnų bei Viršužiglio skyrius.

Batniavos ir Panevėžiuko pagrindinės mokyklos šiais metais bus pertvarkytos į daugiafunkcius centrus.

Laisvose įstaigų patalpose galės būti teikiamos ne tik švietimo, bet ir kultūrinės bei įvairios socialinės paslaugos.

Pertvarkius Kačerginės pagrindinę mokyklą į pradinę, bus rengiamasi senojo mokyklos pastato renovacijai.

Be darbo likusiems mokytojams bus siūlomos pareigos kitose savivaldybės švietimo įstaigose.

Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad Kulautuvos vaikų sanatorijos bei Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ mokyklose vaikų skaičius nuolat kinta, jas sudėtinga išlaikyti finansiškai, todėl numatoma šių įstaigų stebėsena, kad būtų galima kuo racionaliau jas reorganizuoti.