Seimo vadovės sveikinime sakoma: „Mieli Lietuvos mokytojai! Rudens auksas nuspalvina vieną iš prasmingiausių metų švenčių – Tarptautinę mokytojų dieną.

Būtent Jūsų rankose yra nuostabi galimybė ir ypatinga atsakomybė kurti darnos, taikos ir gerovės valstybę. Jūs ugdote jaunąją kartą, perduodami ir puoselėdami bendražmogiškąsias vertybes nuo pat pirmosios pažinties akimirkos – kai vaikas nedrąsiai peržengia klasės slenkstį, Jūs jį padrąsinate žvilgsniu, žodžiu ir begaliniu tikėjimu juo.

Dėkoju Jums, kad kasdien su dideliu atsidavimu vykdote savo kilnią misiją – su pagarba sutikti, su meile vesti, su kantrybe mokyti pažinti, su išmintimi palydėti į gyvenimą jaunąją Lietuvos kartą – mūsų valstybės ir viso pasaulio ateitį.

Nuoširdžiai sveikinu visus mokytojus, dėstytojus ir švietimo darbuotojus. Tikiu, kad tikras Mokytojas amžiams išlieka savo mokinių širdyje ir atmintyje, jų prasminguose darbuose ir santykiuose su kitais žmonėmis“.

Šalies švietimo darbuotojus su Tarptautine mokytojų diena pasveikino ir Vyriausybės vadovas A. Butkevičius.

Premjero sveikinime sakoma:

„Gerbiamieji mokytojai ir švietimo darbuotojai, kasmet spalio 5-ąją turime progą pagerbti pedagogus – esamus ir buvusius, parodyti jiems, kaip vertiname jų titanišką darbą auginant Žmogų.

Prisimindamas savo mokytojus ir galvodamas apie visos šalies pedagogų bendruomenę, noriu Jums visiems padėkoti už rūpestingumą, šilumą ir atsidavimą. „Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų“, – sakė žymusis rašytojas Johanas Volfgangas Gėtė.

Jūsų darbas dažnai vadinamas ne profesija, o pašaukimu, nes esate jaunų talentų įkvėpėjai, ašis, branduolys, aplink kurį sukasi jaunatviškų, stiprių, talentingų ir charizmatiškų asmenybių potencialas, į visas pasaulio puses skleidžiantis šviesą, tikėjimą ir viltį. Ačiū Jums už tai. Profesinės šventės proga linkiu, kad Jūsų mokiniai būtų patikimi rytojaus Lietuvos – viltingos, doros, teisingos, turtingos ir laimingų piliečių valstybės – kūrėjai“.

Profesinės šventės proga mokytojų bendruomenę taip pat sveikina švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Ministrės sveikinime sakoma: „Dėkoju už tai, kad mokate įžvelgti ir auginti kiekvieno vaiko talentą. Jūsų geranoriški patarimai, atkaklios pastangos ir profesionalumas padeda atsiskleisti net patiems mažiausiems ir nedrąsiausiems.

Dėkoju už akimirkas, kai už perdėto paauglio pasitikėjimo pastebite jautrią asmenybę ir laiku suskumbate padėti. Tas akimirksnis, kai jis pasijuto esąs reikalingas ir suprastas, jį stiprins visą gyvenimą.

Dėkoju, kad esate ištikimi pašaukimui būti Mokytoju ir kiekvieną dieną pradedate su didžiule atsakomybe, nes į Jus žiūri tūkstančiai smalsių ir tyrinėjančių jaunų akių.

Dėkoju, kad gyvenime sugebate svarbiausia – matyti širdimi“.

Šiais mokslo metais 1185 bendrojo ugdymo mokyklose daugiau nei 320 tūkstančių mokinių ugdo per 30 tūkstančių mokytojų.