Savo ruožtu aptariamos mokyklos – Trakų pradinės – direktorė Algė Vladzė Gumbaragienė DELFI sakė pirmą kartą girdinti apie tokią iniciatyvą. Jos teigimu, šiemet buvo sutarta tualetinį popierių pirkti mokyklos lėšomis, tad jei kokia mokytoja ir paprašė tėvų pinigų, šie jiems bus grąžinti.

Paprašė atnešti po 5 eurus

„Mūsų klasė – 1. Konkrečiai tualetiniam popieriui ir šiukšlių maišams paprašė po 5 eurus pradžiai, yra 4 klasės pirmokėlių, po to dėsis kitos pirmos klasės“, – pasakojo viena DELFI skaitytoja.

Moters teigimu, jai buvo paaiškina, kad mokykla neskiria tam lėšų, o į tualetą vaikai eina, daug popieriaus išgadina.

„Na, vargšė, skurdi mokykla ir tiek. Trūksta finansavimo, pagalvojau aš. Kitos mamos irgi panašiai, niekas neprieštaravo. Pasakytų, pavyzdžiui, kokį kompiuterį nupirkti, ar grindis klasėje pakeisti, tai prieštaraučiau. O čia elementari higiena, ką padarysi“, – mintimis dalijosi ji.

Direktorė aiškina, esą mokytoja buvo suprasta ne taip

Tuo metu A. V. Gumbaragienė iš pradžių aiškino, kad tokių dalykų jos vadovaujamoje mokykloje negalėjo būti. Vis dėlto pasikalbėjusi su mokytojomis ji pripažino, kad apie tualetinį popierių su tėvais buvo kalbėta, tačiau esą apie tai prabilta netiesiogiai.

Direktorė sakė, kad su tėvais kartu buvo kalbama ir dėl pratybų, ir dėl ekskursijos, o kartu užsiminta, kad dalis surinktų pinigų bus skirta ir tualetiniam popieriui.

„Aš mokytojos klausiau: „Ar buvo tiksliai įvardytas tualetinis popierius?“. Ji sako: „Kalbėjome apie ekskursiją į Druskininkus ir, jei liks pinigų, nupirksime popieriaus.“ Juk jei važiuoji į ekskursiją, irgi reikia tualetinio pasiimti. Maži vaikai pas mus – pirmos-ketvirtos klasės, pradinė“, – aiškino ji.

Tvarką pakeitė šiandien

Pasak A. V. Gumbaragienės, buvo laikai, tai tualetinio popieriaus vaikų tikrai buvo prašoma atsinešti, tačiau dabar, dėstė ji, taip tikrai nebėra.

„Tualetinio popieriaus, nemeluoju, iki šių metų vaikai atsinešdavo. Ir mes, kiek dėdavome, kiek atsinešdavo, bet nebuvo įvardijama, kad tai (pinigai – DELFI) tualetiniam popieriui tiesiogiai. Dabar, pavyzdžiui, vaikai plauna obuolius – bent pusė vaikų gyvena kaime – reikia rankytes nusišluostyti, na, atsineša rankšluostukus. Nemanėme, kad tai yra blogai. Vaikų yra labai daug. Bet jau yra skundas iš mūsų mokyklos, tai mes ir rankšluostukais, ir tualetiniu popieriumi aprūpinsime“, – sakė mokyklos direktorė.

Jos teigimu, tokį sprendimą lėmė ir žiniasklaidoje ne kartą pasirodžiusi informacija, kad tėvai piktinasi panašiomis rinkliavomis.

Pinigus grąžins

A. V. Gumbaragienė taip pat aiškino mokytojus dar kartą įspėjusi jokių pinigų iš tėvų nerinkti, neimti ir pas save nelaikyti.

„Mes net maitinimą organizuojama per banką, kad nereikėtų rinkti pinigų, kad iš viso mokykloje nebūtų pinigų. Dėl to ir nustebau. Pirmokai, žinote, ateina, kaip sakau, tėvai išauga kartu su vaikais. Na, atėjo, gal ne taip mokytoja paaiškino, ne taip suprato“, – spėjo direktorė.

Jos teigimu, pinigai tėvams bus grąžinti.

ŠMM – prieš bet kokias nesavanoriškas rinkliavas

Savo ruožtu Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) primena pasisakanti prieš nesavanoriškas rinkliavas švietimo įstaigose: patalpų ar klasės remontui, baldams, užsienio kalbų vadovėliams ir pratyboms, ekskursijoms, dovanoms ir pan., kurios skatina tėvų supriešinimą, didina socialinę atskirtį

„Švietimo ir mokslo ministerija pasisako prieš bet kokias nesavanoriškas rinkliavas mokyklose, kurios skatina tėvų supriešinimą, didina socialinę atskirtį,“ – yra sakiusi ŠMM ministrė Audronė Pitrėnienė.

Pasak jos, tėvai mokyklą gali remti tik savanoriškai: gali skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, be to, gali remti mokyklą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo reikalavimus mokyklų uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti ir gauti išsamią ataskaitą apie lėšų panaudojimą. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, bendrojo ugdymo mokykla turi skelbti viešą ataskaitą, kam panaudojamos šios lėšos.

Už mokyklų remontą atsakingos savivaldybės. Lėšų mokyklų statybai, remontui, infrastruktūrai gerinti, mokymo įrangai atnaujinti ir kt. skiriama iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos fondų. Baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones galima įsigyti už mokinio krepšelio lėšas. Tuo metu pratybų sąsiuviniai mokiniams nėra privalomi.