„Kadangi nuo 2016 m. balandžio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerija 15-os eurų neformalaus ugdymo krepšelio lėšas skirs mokytojų algoms didinti, o nauja krepšelio finansavimo tvarka nepaskelbta, mokestis už balandžio ir gegužės pamokėles bus renkamas iš tėvų. Mokestis už balandžio mėn. yra 16 eurų“, – būtent tokį raštelį iš šokių pamokų organizatorių gavo vienas vilnietis.

Tačiau, anot ŠMM Neformalaus švietimo skyriaus vedėjo Tomo Pūčio, taip elgtis neformalaus ugdymo organizatoriai neturi teisės.

„Tirsime šią situaciją. Tokių atvejų tikrai negalėtų būti – tai tarsi tėvų reketas. Tėvai tikrai neturėtų mokėti“, – išgirdęs apie šį atvejį sakė jis.

Siūlo kreiptis į savivaldybę ir ministeriją

Pasak T. Pūčio, tik jei būrelio kaina viršija Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelyje numatytą sumą, tėvams tenka padengti skirtumą.

„Tačiau tai aiškiai apibrėžta teikėjų ir tėvų sutartyse, pasirašytose pradedant vaikui lankyti būrelį. Jokių papildomų mokesčių nuo balandžio 1 d. nebuvo įvesta“, – aiškino jis.

Specialisto teigimu, pasitaikius panašiems atvejams, tėvams reikėtų informuoti savivaldybę ir ministeriją. Bus įvertinta, ar švietimo teikėjas nepažeidžia sutarties, sudarytos su savivaldybe dėl NVŠ tikslinių lėšų.

„Labai prašome tiek neformaliojo švietimo teikėjų, tiek savivaldybių administracijų neklaidinti tėvų. Neformaliojo švietimo krepšelis išlieka, pasirašytos sutartys dėl būrelių išlieka ir iš tėvų negali būti reikalaujama mokesčio“, – patikino jis.

Aiškino, kad moksleiviai nenukentės

DELFI primena, ši situacija susidarė dėl to, kad vasarį streikavę mokytojai išsikovojo teisę šiemet jų atlyginimams papildomai skirti 8 mln. eurų. 6 mln. eurų pažadėjo rasti ŠMM, 2 mln. eurų – Vyriausybė.

Šeši milijonai eurų, kuriuos Švietimo ir mokslo ministerija teigia radusi streikavusių pedagogų atlyginimas didinti, švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės nurodymu buvo atimti iš moksleivių popamokinei veiklai finansuoti skirtų lėšų, vadinamųjų NVŠ pinigų.

Tačiau kovo viduryje ministrė tvirtino, kad moksleiviai dėl tokio sprendimo tikrai nenukentės. Jos teigimu, nors ŠMM papildomų lėšų padidinti mokytojų algoms šiemet ir ketina paimti iš lėšų, anksčiau numatytų neformaliajam vaikų ugdymui, šioms reikmėms pinigai bus paimti iš Europos Sąjungos (ES) lėšų.

Kaltos savivaldybės?

Paklaustus, kas pasikeitė, kad tenka stebėti kitokią situaciją, T. Pūtys aiškino, kad per pastarąsias savaites buvo priimti visi reikalingi teisės aktai dėl NVŠ finansavimo ES lėšomis, apie tai detaliai informuotos savivaldybės. Tačiau, jo teigimu, įsipareigojimai dėl neformaliojo švietimo krepšelio finansavimo išlieka tokie patys.

„Krepšelio finansavimo šaltinio pakeitimas pereinant nuo valstybės biudžeto lėšų prie ES fondų, jokios įtakos nei krepšelio dydžiui, nei apskritai jo finansavimui neturi. Savivaldybės ir toliau gaus lėšas šiam krepšeliui ir atsiskaitys su paslaugos teikėjais.

Deja, mūsų duomenimis, kai kurios savivaldybės iki šiol nėra atsiskaičiusios su neformaliojo švietimo paslaugų teikėjais už I ketvirtį, nors visos lėšos pervestos jau prieš mėnesį. Tai kelia tiek mūsų, tiek neformaliojo švietimo teikėjų susirūpinimą“, – sakė jis.

Sako galintis dar kartą patvirtinti: vaikai nenukentės

Pasak T. Pūčio, savivaldybės jau anksčiau yra sudariusios sutartis su neformaliojo švietimo paslaugų teikėjais ir sutarčių keisti nereikėtų dėl pasikeitusio finansavimo šaltinio.

„Kitą savaitę ministerijos darbuotojai susitiks su visų savivaldybių švietimo padalinių vadovais ir atsakys į visus iškylančius klausimus, kad perėjimas prie naujo finansavimo šaltinio būtų kuo sklandesnis ir niekam nekeltų įtampos.

Dar kartą patikiname, kad savivaldybės, pasikeitus finansavimo šaltiniui, gaus tą pačią lėšų sumą, kokia ir buvo numatyta 2016 metams ir vaikai dėl keičiamo finansavimo šaltinio nenukentės“, – informavo jis.

Kaip keitėsi tvarka?

Paklaustas, kaip tvarka pasikeitė, T. Pūtys aiškino, kad 2016 kovo 30 d. Vyriausybė patvirtino „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimą.

2016 m. balandžio 4 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu pakoreguotas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, kuriame taip pat įteisintas NVŠ finansavimas ES finansinės paramos lėšomis. Taip pat pakoreguotas ir Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymas „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, patikslinant savivaldybėms skiriamas lėšas NVŠ ir kitoms reikmėms.

„Visi šie teisės aktai yra paskelbti ir prieinami visoms savivaldybėms ir visiems švietimo teikėjams, be to, ministerija raštu kreipėsi į savivaldybes informuodama apie šiuos NVŠ finansavimo pokyčius“, – patikino jis.