Švietimo ir mokslo ministerija praneša, kad ministrė Audronė Pitrėnienė pasirašė įsakymą dėl lėšų skyrimo ES struktūrinių fondų projektui „Doktorantūros studijų plėtra“.

„ES struktūrinių fondų naudojimas doktorantūros studijoms finansuoti mums leidžia pritraukti daugiau jaunų žmonių į mokslą, taip pat koncentruotis į tarptautiškumą pritraukiant gabius jaunuolius iš užsienio į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė. – Nemažiau svarbu, kad konkurso būdu teikiamas ES struktūrinių fondų finansavimas atvers galimybes verslo įtraukimui į doktorantūrą ir skatins mokslo institucijas bendradarbiauti su verslu.“

Vykdant doktorantūros vietų atranką numatyta galimybė doktorantams mokslinius tyrimus vykdyti ne tik universitetuose ar mokslo institutuose, bet ir įmonėse, vykdančiose aukšto lygio mokslinius tyrimus. Jose dirbantys specialistai, atitinkantys doktorantų vadovams keliamus reikalavimus, taip pat galės siūlyti doktorantūros temas ir dalyvauti konkurse kartu su doktorantūros teisę turinčia mokslo ir studijų institucija.

ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas doktorantūros vietas konkurso būdu atrinks Lietuvos mokslo taryba.

2014–2020 m. doktorantūros finansavimas pratęs ankstesniu ES struktūrinio finansavimo laikotarpiu pradėtą iniciatyvą. Siekiant didinti doktorantų skaičių struktūrinių fondų lėšomis 2007–2013 m. finansuota 210 doktorantų, tai sudarė vieną aštuntadalį visų doktorantūros studentų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.