Skunde nurodoma, jog gimnazija, kuri nėra katalikiška, brandos atestatų teikimą organizuoja bažnyčioje, kur šventė prasideda maždaug valandą trunkančiomis mišiomis, ir tik po jų teikiami atestatai.

Skunde tvirtinama, jog abiturientai priversti dalyvauti mišiose, klausyti pamokslo, nors jų pasaulėžiūra dar nesusiformavusi. Teigiama, jog mokinių tėvai šį klausimą gimnazijos direktorei kėlė ne kartą, tačiau direktorė į kalbas apie atestatų teikimą kitose patalpose nesileido. Netikintiems vaikams esą buvo pasiūlyta atestatus atsiimti bet kuriuo kitu laiku direktorės kabinete, tačiau tokiu atveju jiems būtų sugadinta šventė.

Skunde teigiama, jog tolerancijos pavyzdžiu galėtų būti kita Mažeikių gimnazija („Gabijos"), kur atestatai buvo teikiami savivaldybės kultūros rūmuose, o mišios vyko po iškilmingos ceremonijos ir jose dalyvavo tik norintys.

Lygių galimybių įstatymas draudžia diskriminaciją dėl religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų švietimo ir mokslo, darbo, prekių ir paslaugų srityse.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės, einančios lygių galimybių kontrolierės pareigas, Editos Žiobienės nuomone, galbūt atestatų teikimui galėtų būti pasirenkama neutralesnė vieta, kuri nežeistų skirtingų interesų ir būtų priimtina įvairias religijas išpažįstantiems ar netikintiems abiturientams.

Pasak Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjo viešiesiems ryšiams Valdo Dambravos, dėl religijos diskriminacijos sulaukiama nedaug skundų. 2013 metais LGKT buvo tirti 5 skundai dėl galimos diskriminacijos religijos pagrindu.