Planuodama kitų metų švietimo biudžetą, Švietimo ir mokslo ministerija teikia papildomą lėšų poreikį pedagogų darbo apmokėjimo gerinimo priemonėms 2015 m. Siekiama padidinti mažiausiai uždirbančių mokytojų algas. Prioritetas bus teikiamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti.

Tai ministras pažymėjo ministerijoje vykusiame susitikime su Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto vadovu Martinu Romeriu.

M. Romeris pabrėžė nacionalinio susitarimo svarbą švietimo srityje, socialinių partnerių įtraukimą nustatant ir įgyvendinant bendrus tikslus. Pasak M. Romerio, tokius pat iššūkius švietimo srityje patiria ir kitos Europos šalys.

„Palaikau tiek visos Europos, tiek Lietuvos pedagogų profesinių sąjungų siekį dėl kokybiškesnio ugdymo ir geresnių mokytojų darbo sąlygų, didesnio švietimo finansavimo. Švietimui skiriamos lėšos yra investicija į žmogiškąjį kapitalą, todėl pagrįstai išreiškiamas susirūpinimas dėl šių išlaidų lygio išlaikymo ir didinimo perspektyvų. Finansavimo didinimas numatytas ir Seimo patvirtintoje Valstybinėje švietimo strategijoje, iki 2022 m. pasiekiant 6 proc. BVP švietimui", - sako ministras D. Pavalkis.

Ministro teigimu, šiemet pirmąkart po kelerių metų pasiekta, kad lėšos, atsilaisvinusios dėl mokinių skaičiaus mažėjimo, būtų paliktos mokykloms - 2014 m. tai sudaro apie 60 mln. Lt. Pirmą kartą po ketverių metų 38 Lt padidėjo mokinio krepšelis ir dabar jis yra 3 348 Lt".

Ministras pažymėjo, kad nors mokinių šiais metais sumažėjo daugiau nei 10 tūkst., valstybės dotacija mokinio krepšeliui nemažėjo, visi pinigai liko mokykloms. „Šie žingsniai aiškiai parodo politinę nuostatą išlaikyti investicijas į švietimą ir pagal galimybes jas didinti, užtikrinant ugdymo kokybę ir prieinamumą", - pabrėžia D. Pavalkis.

Šiemet ministerija pasirašė susitarimą su Lietuvos švietimo profesine sąjunga ir Lietuvos švietimo įstaigų profesine sąjunga dėl konsultavimosi ir pozicijų derinimo aktualiais švietimo, mokytojų veiklos klausimais.

Ministerija kartu su socialiniais partneriais numato parengti Ilgalaikių pedagogų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimo gaires.

Trečiadienį Vilniuje organizuojamas švietimo profesinių sąjungų mitingas - dalis Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto iniciatyva tarptautiniu mastu įgyvendinamos kampanijos švietimo kokybei gerinti. Europos šalyse organizuojamos įvairios akcijos, siekiant atkreipti dėmesį į ugdymo kokybę, atskirose šalyse keliami jų švietimo darbuotojams aktualiausi klausimai. Gegužės 12 d. įvyko profesinių sąjungų mitingas Rygoje, rugsėjį organizuojamas mitingas Varšuvoje. Planuojami renginiai ir kitose Europos šalyse.

Valstybės dotacija mokinio krepšeliui finansuoti 2014 m. sudaro beveik 2 mlrd. Lt, iš viso švietimui ir mokslui skiriama 6 mlrd. Lt nacionalinio biudžeto.

Statistikos departamento duomenimis, mokytojų darbo užmokestis 2014 m. I ketvirtį iki mokesčių sudarė 2 621 Lt ir 13,2 proc. didesnis nei vidutinis darbo užmokestis šalyje arba 8,6 proc. didesnis nei vidutinis darbo užmokestis valstybės sektoriuje.