Jai ir dar keturioms mokytojoms penktadienį Vyriausybėje įteiktos Metų mokytojo premijos.

Metų mokytojais tapo Asta Sakalienė, Panevėžio „Vilties“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Stasė Skurulskienė, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos muzikos mokytoja ekspertė, V. Savickaitė, Šiaulių Didždvario gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, Laima Jonušaitė, Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė, Žydronė Žarskienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja metodininkė.

Premijos dydis – 15 600 Lt. Metų mokytojas penktadienį Vyriausybėje sveikino premjeras Algirdas Butkevičius bei švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

Nieko nedirba, o pinigus gauna

„Gal nuskambės juokingai, bet nuo vaikystės man tai buvo pats geriausias darbas. Bet kai atėjau į 11-ą klasę, pamenu pokalbį su tėvais. Mokiausi gerai ir tėtis man aiškino, kad tai bus labai sunkus, atsakingas darbas, daug nervų ir sveikatos kainuos, gal tu pasirink kokį kitą – siūlė rinktis ekonomiką. Pasakiau: „tėti, nejuokauk, tai toks darbas, kai tu nieko neveiki ir tau pinigus moka“.

Tai aš va visą gyvenimą nieko neveikiu ir man valstybė moka pinigus“, – DELFI kalbėjo Šiaulių Didždvario gimnazijos chemijos mokytoja V. Savickaitė.

Ji juokavo, kad situacija nepasikeitė ir šiandien – nieko neveiki, o pinigus moka. Tiesa, mokytojo darbo diena nenormuota – namo reikia tempti kalnus sąsiuvinių. 

V. Savickaitės teigimu, kiek įdedi į vaiką, tieki ir gauni. Štai atvykusi į Vilnių ji sutiko buvusį mokinį, kuriam dabar apie 40 metų. Šis atpažino ir domėjosi, kaip mokytoja laikosi.

Jau 27-erius metus mokytojaujanti pedagogė pasakojo, kad vaikus chemija domina. Kai mažiesiems leidžia paeksperimentuoti, šie klausia, ar dar kada galės tai padaryti ir nekantrauja, kada aštuntoje klasėje pradės mokytis chemiją. „Jei viską darai per eksperimentą, vaikui labai įdomu, tada jie susidomi chemija. Gali sektis sunkiau, gali sektis lengviau, bet tai įdomu. Tai gamtos mokslas, kur gali pačiupinėti – nereikia vien skaičiuoti, viską matai pats, tik reikia pastebėti“, – pasakojo V. Savickaitė. 

Mokytoją sujaudino nesenas įvykis, kai 8-etą iš kontrolinio gavusi devyntokė paklausė, ar gali ją apsikabinti – niekada iki šiol iš chemijos kontrolinio mergaitė nebuvo gavusi tokio aukšto pažymio. V. Savickaitė pasakė norinti, kad mokinei nenusvirtų rankos – ši pažadėjo mokytis ir už kitą kontrolinį gavo 9-is. Praėjusį mėnesį vienas 18-metis mokinys V. Savickaitei sakė niekada jos nepamiršiantis už gerumą. 

„Jei tokių vaikų bus, požiūris į mokytojus bus kitoks”, – kalbėjo Metų mokytoja tapusi šiaulietė. V. Savickaitės manymu, mokytojo profesijos prestižo kritimą lėmė ir tėvų požiūris į mokytoją. Jei tėvai sako, kad mokytojo profesija nieko verta, vaikui toks požiūris ir formuojasi. 

V. Savickaitė – chemijos mokytoja ekspertė, ne vienerius metus pelniusi gimnazijos mokinių „Profesionaliausios mokytojos“ nominaciją. Mokytoja yra sukūrusi savitą chemijos mokymo ir pagalbos mokiniui sistemą. Daug dėmesio pamokoje skiria praktiniams chemijos darbams atlikti, taiko pažangią metodiką, dirbdama su įvairių gebėjimų mokiniais, kviečia į gimnaziją mokslininkus, gamtos, medicinos mokslus studijuojančius savo buvusius mokinius. Mokytoja yra puiki popamokinės ugdomosios veiklos organizatorė. Integruodama ugdymo karjerai programą, savo mokiniams, besidomintiems gamtos mokslais, nuolat organizuoja ekskursijas į pažangiausius ir moderniausius institutus ir laboratorijas, kuriuose jie, vadovaujami mokslininkų, turi galimybę padirbėti ir įgyti žinių. Organizuoja vasaros Gamtos mokslų stovyklas, kuriose mokiniams organizuojami praktiniai užsiėmimai, bandymai, edukacinės ekskursijos, miesto ir šalies pradinukams vedamos įdomios chemijos pamokos. Puikūs mokytojos paruoštų mokinių pasiekimai šalies gamtos mokslų konkursuose ir chemijos olimpiadose, kasmet daug mokinių renkasi medicinos, biochemijos, chemijos studijas.

Mokytojauti pradėjo gavusi paskyrimą

Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė L. Jonušaitė mokytojauja jau 27-erius metus. „Kad tapau mokytoja, gyvenimas nulėmė – baigiau Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą ir įgijau biologo-chemiko kvalifikacinę kategoriją, gavau paskyrimą į mokyklą. Iš pradžių galvojau užsiimti moksliniu darbu, bet taip gyvenimas susiklostė, pradėjau mokytojauti ir patiko, tad užsibuvau“, – pasakojo L. Jonušaitė.
L. Jonušaitė džiaugėsi dirbanti mokykloje, kurioje neblogas mokinių kontingentas – jos darbą mokiniai vertina. Mokytoja pasidžiaugė, kad kasmet mokiniai vis labiau renkasi biologiją ir chemiją – gamtos mokslai tampa vis populiaresni. Ypač mokinius vilioja medicinos studijos. 

Laima Jonušaitė

L.Jonušaitė svarstė, kad mokytojo profesija nėra populiari dėl sunkaus darbo, o dabar jauni žmonės „nori greitai, daug, lengvai“. „Labiausiai darbą atperka mokinių nuoširdumas ir galimybė padėti pasiekti mokiniui svajonę – pavyzdžiui, ruoši mokinį stoti į mediciną ir jis įstoja“, – pasakojo Metų mokytoja.

L. Jonušaitė aktyviai dalyvauja rajono, šalies pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje, ugdo mokinių tiriamuosius mokslinius gebėjimus, vykdo gerosios darbo patirties sklaidą regione ir šalyje. 2006 m. organizuotame projekte „Geriausi mokiniai renka savo geriausius mokytojus“ ji buvo išrinkta geriausia mokytoja, 2012 m. tapo Šiaulių rajono Metų mokytoja. Pedagogės paruošti mokiniai yra pasiekę daug laimėjimų regiono, šalies konkursuose ir olimpiadose. Pati mokytoja yra parengusi nemažai metodinių darbų biologijos ir chemijos mokslų temomis, taip pat dalijasi darbo patirtimi rašydama straipsnius periodinėje spaudoje bei pedagoginiuose leidiniuose, skaitydama pranešimus ir dalyvaudama įvairiuose gamtos mokslų projektuose. Didelį dėmesį skiria ekologiniam ugdymui. Tai iniciatyvi ir kūrybiška mokytoja, nuolat ieškanti naujų ugdymo formų, atvira naujovėms, turinti savitą mokymo stilių, išsiskirianti nuoširdžiu bendravimu su mokiniais.

Metų mokytojo premiją Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1998-aisiais. Premiją kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras. Kandidatus premijai gauti teikia mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos, švietimo įstaigų steigėjai, taip pat ministerija. Iki šiol premijomis buvo apdovanota per 80 mokytojų.