Mokytojas T. Kivaras mokytoju dirba nuo 2008 metų. Jis pradėjo dirbti kaip programos „Renkuosi mokyti“ dalyvis.

Nuo 2010 metų jis - Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas. Šiais metais jaunas ir iniciatyvus pedagogas išrinktas gimnazijos gamtos mokslų metodinės grupės pirmininku.

Aktyvi asmeninė pozicija, drąsa priimant sprendimus ir reiškiant savo nuomonę, profesinė kompetencija, betarpiškas, šiltas bendravimas – tai bruožai, kuriais mokytojas pelnė savo mokinių pripažinimą.

Pedagogas puikiai sprendžia mokinių motyvavimo klausimą pamokose. Siekia vertinti mokinį už pastangas, o ne pasiektą rezultatą. Mokinius sudomina pateikdamas įvairių užduočių, mokymo medžiagą siedamas su gyvenimu. Taip pat atsižvelgia į mokinių gebėjimus, parenka skirtingas užduotis ir stengiasi, kad jie, įsivertindami save, taptų sąmoningais ir aktyviais visuomenės nariais. Daug laiko skiria darbui su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Be aktyvios veiklos gimnazijoje, T.Kivaras dalyvauja įvairiose visuomeninėse organizacijose: Lietuvos fizikos mokytojų asociacijoje, Vilniaus miesto valdyboje, Vilniaus miesto fizikos mokytojų metodinėje taryboje, pedagogas- standartizuotų gamtos mokslų testų rengėjas.
Mokytojas T.Kivaras skaito pranešimus Vilniaus, šalies pedagogų konferencijose ir seminaruose. Taip pat dalyvauja rengiant mokinius tarptautinėms jaunimo gamtos mokslų, jaunųjų matematikų, fizikų ir chemikų, ES gamtos mokslų olimpiadoms, yra jų fizikos srities vadovas.

Sveikindamas ketvirtąjį šios premijos laureatą, ministerijos kancleris Dainius Numgaudis visiems susirinkusiems jauniesiems mokytojams linkėjo įgyvendinti daug sumanymų ir likti ištikimiems pasirinkimui dirbti įdomų mokytojo darbą.

Premiją ir laureato diplomą Tomui Kivarui švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis įteiks spalio 6 d. 11 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vyksiančiame renginyje, skirtame Tarptautinei mokytojų dienai ir M.Lukšienės metams paminėti.

Laureatas paskelbtas po kandidatų premijai gauti apskrito stalo diskusijos su premijos skyrimo komisijos nariais apie dr. Meilės Lukšienės asmenybę ir mokslininkės idėjas, mokytojo misiją, apie mokytoją, kaip savo tautos atstovą ir valstybės pilietį, kaip autoritetą ir moralinį lyderį, kaip kūrybingą asmenybę.

Premijos skyrimo komisija vertino kandidato pedagoginio darbo pradžią ir tolesnę veiklą, orientuotą į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą, sėkmingus edukacinius projektus, atsižvelgė į esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimus, sėkmingą bendradarbiavimą su kolegomis, lyderystę.

Diskusijoje dalyvavo premijos skyrimo komisijos pirmininkas – ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, mokslininkai Romas Pakalnis, Žibartas Jackūnas, Ramutė Bruzgelevičienė, ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinės mokyklų mokymo agentūros atstovai ir per 20 kandidatų premijai gauti.

2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė Meilės Lukšienės premiją pedagogams (ne vyresniems nei 35 m.) už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premija siekiama įprasminti daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje.

Kandidatūras premijai teikė patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos.

Premijos dydis – 120 BSI (šiuo metu 15600 Lt). Ji skiriama kiekvienais metais.

M.Lukšienės premijos laureatais yra tapę Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos matematikos ir informatikos mokytojas Vygantas Kornejevas, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos chemijos mokytojas Ramūnas Skaudžius, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos anglų kalbos mokytoja Rūta Pivoriūnaitė.