Doktorantai galės pretenduoti ne vien į valstybės paramą išvykoms į tarptautinius renginius, per kuriuos pristato savo tyrimų rezultatus. Dabar valstybė papildomai rems dalyvavimą tarptautiniuose seminaruose ar doktorantų mokyklose, stažuotes mokslo, studijų ar kitose mokslinius tyrimus atliekančiose įstaigose. Šios išvykos ypač svarbios pirmųjų ir antrųjų metų doktorantams, kurie dar tik rengia publikuoti ir tarptautiniuose renginiuose pristatyti savo tyrimų rezultatus.

Vyriausybės patvirtintoje tvarkoje numatyta, kad doktorantai prašymus skirti stipendijas galės teikti du kartus per metus nustatytais terminais: nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d. ir nuo balandžio 15 d. iki gegužės 15 d. Anksčiau pateikti prašymą jie galėjo tik vieną kartą per metus. Šis patikslinimas įvestas siekiant geriau suplanuoti skiriamą paramą doktorantams.

Valstybės paramos doktorantams tvarka patikslinta siekiant efektyviau panaudoti skiriamas lėšas, sudaryti palankesnes sąlygas norintiems gauti paramą doktorantams.

Be įprastos doktorantūros stipendijos, doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus ar kuriantys, viešai pristatantys meno kūrinius, papildomą paramą gali gauti nuo 2011 metų, kada buvo patvirtinta Valstybės paramos doktorantams tvarka. Doktorantai gali gauti ne didesnę kaip 8 bazinių socialinių išmokų dydžio per mėnesį stipendiją už akademinius pasiekimus. Vieną kartą per metus gali pretenduoti į ne didesnę kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžio paramą. Paramą doktorantams administruoja Lietuvos mokslo taryba.