Kaip naujienų agentūrai ELTA trečiadienį aiškino šio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lida Makauskienė, mokiniai, įstoję mokytis po 8 klasių, centre gali gauti 3 dokumentus, - išsilavinimą liudijantį pagrindinio ugdymo pažymėjimą, brandos atestatą bei diplomą su įrašyta kvalifikacija. Brandos atestatas nesiskiria nuo vidurinėje mokykloje ar gimnazijoje išduodamo. Mokiniai centre gali rinktis išplėstinius vidurinio ugdymo programos kursus, kaip ir gimnazijoje, bei sėkmingai pasirengti studijoms, jei tik to sieks, kolegijose ar universitetuose. Kvalifikacijos egzaminą aukštoji mokykla gali užskaityti vietoj vieno brandos egzamino.

„Dar norėčiau paminėti kitą patrauklų dalyką - mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas ir siekia įgyti pirmąją kvalifikaciją, pas mus gauna stipendijas. Jiems už mokslą mokėti nereikia. Minimali stipendija - 0,27 MGL, o maksimali - 0,76 MGL dydžio", - pažymėjo L. Makauskienė.

Platus specialybių spektras laukia jaunimo statybininkų rengimo centre. Esant poreikiui, besimokančiajam suteikiamas bendrabutis. Visiems moksleiviams sudaromos sąlygos įgyti vairuotojo pažymėjimą. Mokiniams, gyvenantiems kaimuose ir miesteliuose, kompensuojamos visos važiavimo visuomeniniu transportu išlaidos, - išduodamas mokinio pažymėjimas nurodytu maršrutu.

„Mūsų mokykla visapusiškai lavina jaunuolius, pažangiai moko labai paklausių specialybių. Bendradarbiaujame su partneriais iš užsienio šalių, todėl mokiniai atlieka praktiką ne tik Kauno miesto įmonėse, bet ir Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje ar Vokietijoje. Tai padeda parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, tobulinti mokymo programas, siekti europinių standartų.

Pas mus rengiami suvirintojai, santechnikai, kurie turi puikių galimybių išmokti amato šiuolaikiškai įrengtose dirbtuvėse, paskui - įsidarbinti Lietuvoje ar užsienyje.

Smulkiojo verslo organizavimo skyriuje baigusius 10 klasių mokome tokių specialybių , kaip kompiuterinės įrangos derintojas, logistas ekspeditorius. Medienos apdirbimo ir statybos skyriuose, naujame sektoriniame centre, kuriame puikuojasi moderniausia įranga, rengiami staliai, baldžiai", - sakė KSRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lida Makauskienė.