"Moksleivių akademijos" žiemos sesija pirmadienį prasideda Palangos Senojoje gimnazijoje ir St. Vainiūno muzikos mokykloje. M. Rostropovičiaus paramos ir labdaros fondo "Pagalba Lietuvos vaikams" organizuojamame projekte pirmą kartą kartu dirbs ir bendrus projektus kurs mokslui ir muzikai gabūs vaikai.

Anot vienos iš projekto vadovių, doc. dr. Bronės Narkevičienės, mokslui gabius vaikus "Moksleivių akademijos" žiemos sesijai fondas atrinko pagal šalies bendrojo lavinimo mokyklų pateiktas paraiškas. Svarbiausias kriterijus buvo tai, kokias prizines vietas respublikiniuose matematikos, chemijos, informatikos, filologijos, ekonomikos konkursuose, olimpiadose moksleiviai buvo užėmę.

B. Narkevičienės teigimu, "Moksleivių akademijos" žiemos sesijos metu specialistai atrinks ypač talentingus mokslui ir muzikai vaikus, kuriems bus suteikta nuolatinė M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo "Pagalba Lietuvos vaikams" parama jų gabumams ugdyti ir vystyti.

Šešias dienas sesijoje paskaitas ir užsiėmimus gabiems vaikams ves žymūs Lietuvos ir užsienio dėstytojai. Kasdien vyks dalykiniai kiekvienos mokslo šakos, asmenybės ugdymo ir visuomenės vystymo projektų užsiėmimai. Laisvalaikio metu numatyta Kino aukso fondo filmo peržiūra su prof. Leonido Donskio komentarais, ekskursija į Palangos Gintaro muziejų, įvairūs muzikos-meno vakarai.

Žiemos sesija - tai antrasis M. Rostropovičiaus paramos ir labdaros fondo gabiems šalies vaikams organizuojamos "Moksleivių akademijos" renginys. Pernai vasarą Nidoje vyko pirmoji Lietuvoje "Moksleivių vasaros akademija", kurioje dalyvavo 49 gabūs mokslui vaikai iš visos šalies.