Lopšelinukai, darželinukai ir mokiniai ugdymo įstaigose praleidžia daug laiko. Nuo to, kokios sąlygos čia yra, priklauso vaikų tolesnė sveikata, fizinis išsivystymas, taip pat pažangumas.

Uostamiesčio švietimo įstaigose kol kas padėtis apgailėtina.

Susidėvėjusi elektros instaliacija grasina galimais gaisrais ir kitais pavojais. Daugelyje mokomųjų patalpų neįrengtas apšvietimas virš klasių lentų, kabinetuose nepakanka bendro apšvietimo, o tai blogina mokinių regėjimą.

Mokykliniai baldai yra seni, daug kartų remontuoti. Kai kuriose mokyklose susidėvėję net 65-88 proc. suolų. Be to, vaikai sėdi jų ūgio neatitinkančiuose suoluose. Ypač tai akivaizdu vyresnėse klasėse, kur kūprinasi išstypę jaunuoliai.

Dėl šių priežasčių kasmet didėja vaikų sergamumas, hipodinamija bei skoliozė. Vienas būdų išvengti šių bėdų būtų aktyvios fizinės veiklos organizavimas mokyklose, bet ir čia - aibė problemų. Sporto salėse trūksta sportinio inventoriaus, o daugybę metų neatnaujinamuose aikštynuose - sportinių įrenginių. Esantys yra tokie susidėvėję, kad kelia grėsmę vaikų saugumui.

Ne ką geriau vaikų lopšeliuose- darželiuose. Aptriušusios smėlio dėžės atviros šunims ir kitiems užkrato nešiotojams. Jos neuždengtos, kaip to reikalauja higienos normos. Dėl susidėvėjimo pavėsinės daug kur tiesiog nugriautos.

Pasirodo, kad vaikų sveikatai grėsmę kelia ir švietimo įstaigų virtuvės. Technologinių įrenginių eksploatacijos laikas yra pasibaigęs. 25 ar net 36 metus naudojami įrenginiai nebeužtikrina saugaus maisto apdorojimo, tad gali būti infekcinių susirgimų priežastimi.

Šios ir kitos bėdos bei priemonės jas išgyvendinti numatytos Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų higieninių ugdymo sąlygų gerinimo 2005-2007 metų programoje. Jai milijoninių lėšų tikimasi gauti ne vien iš savivaldybės bei valstybės biudžetų, bet ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Dėl minėtos programos galutinį žodį tars miesto politikai šį mėnesį vyksiančiame savivaldybės tarybos posėdyje.