„Lietuvos mokslų akademijos tikrojo nario vardas – labai svarbus mano kaip teisės mokslininko darbo įvertinimas. Kartu tai mane skatina dar daugiau dirbti pasirinktoje teisės mokslo srityje, labiau prisidėti kuriant ir tobulinant mūsų valstybės teisinę bazę“, - sako naujasis akademikas.

Akademijos narių visuotiniame rinkiminiame susirinkime slaptu balsavimu tikraisiais nariais iš viso išrinkti 48 LMA nariai ekspertai. Prieš LMA tikrųjų narių rinkimus akademijos atitinkami mokslų skyriai organizavo kandidatų mokslinės veiklos ekspertizę ir viešą aptarimą, kurio išvados pateikiamos renkant kandidatus.

Akademijos nariai yra pasiskirstę pagal mokslo sritis. Jie organizuoja ir atlieka atitinkamos mokslo srities darbų ir projektų ekspertizes, teikia siūlymus dėl mokslinės ir organizacinės mokslo veiklos gerinimo, taip pat ūkio ir visuomenės, aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos, mokslo, studijų ir kultūros plėtojimo klausimais.

V. Nekrošius - teisininkas, teisėtyrininkas procesualistas bei civilistas romanistas, LR civilinio proceso kodekso rengėjas bei tobulintojas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (VU TF) profesorius, habilituotas teisės daktaras (2004 m.). Yra paskelbęs daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių Lietuvos bei užsienio moksliniuose žurnaluose. 1996 – 1998 metais buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patarėju civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais, dalyvavo rengiant Teismų, Antstolių, Advokatūros ir Notariato įstatymus, Civilinio Proceso Kodeksą bei jų pataisas.