Maždaug 1900 valstybinių ir savivaldybių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų - pradinių, pagrindinių, gimnazijų, vidurinių - mokysis apie 548 tūkst. moksleivių, pernai šiose mokyklose mokėsi apie 565 tūkst. mokinių.

Mokyklą pradėsiantys lankyti naujokėliai šiemet pirmą kartą gaus Lietuvos pirmoko pasą - Lietuvos piliečio pasą primenančiame žaliame pirmoko dokumente bus svarbiausi faktai apie valstybės simbolius, kalbą, šalies kaimynus, šventes, istorinius šalies miestus bei kitus dalykus. Vaikai taip pat čia galės paskaityti, kokia yra Lietuvos aukščiausia kalva, giliausias ežeras ar kada vyko Žalgirio mūšis.

2004/2005 mokslo metais valstybinėse aukštosiose mokyklose, valstybės finansuojamose arba iš dalies finansuojamuose vietose studijuos apie 170 tūkst. studentų.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 51 aukštoji mokykla: 33 valstybinės - 17 universitetų ir 16 kolegijų - ir 18 nevalstybinių - 7 universitetai ir 11 kolegijų.

Sveikinime moksleiviams ir studentams švietimo ir mokslo ministro Algirdo Monkevičiaus linki jiems sėkmingų ir kūrybingų metų, skatinančių tobulėti ir stiebtis aukštyn.

"Švietimas atsinaujina, gražėja ir modernėja mokyklos. Į jų gyvenimą ir valdymą aktyviau įsitraukia tėvai ir mokyklų bendruomenės. Kartu siekiame, kad mokyklose būtų gera kiekvienam mokiniui, kad visi įgytų šiuolaikišką išsilavinimą, taptų aktyviais šalies piliečiais ir sėkmingai kurtų mūsų valstybės ateitį. Valstybės, kuri kelia pasididžiavimą ir pagarbą", - sakoma ministro sveikinime.