Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) tyrimą dėl galimos diskriminacijos dėl socialinės padėties bei netiesioginės diskriminacijos dėl amžiaus pradėjo gavusi piliečio skundą. Pareiškėją papiktino tai, kad į ISM nemokamai studijuoti kviečiami tie, kurie turi 20 ar aukštesnį balą ir mokyklas baigė šįmet. Tačiau ankstesniais metais baigusiems mokyklas ši lengvata netaikoma.

Vilius Kontrimas, rektorių pavaduojantis ISM Infrastruktūros direktorius, LGKT šį faktą patvirtino.

Tai esą daroma siekiant visuomenei ir valstybei naudingų tikslų. Pasak V. Kontrimo, universitetas, puoselėdamas socialinės, švietėjiškos visuomenės atsakomybės vertybes, įgyvendina papildomų studijų mokesčio nuolaidų programą, kurios tikslas – paskatinti mokyklą baigusį gabų jaunimą neišvykti iš Lietuvos ir suteikti jiems geresnes studijų sąlygas Lietuvoje.

V. Kontrimo teigimu, pastaraisiais metais dėl socialinių veiksnių egzistuoja ryški tendencija, kad baigę vidurines mokyklas jaunuoliai siekia aukštąjį išsilavinimą įgyti užsienyje, po to susirasti jų kvalifikaciją atitinkantį darbą užsienio šalyje. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad jaunuoliai, tik ką baigę bendrojo lavinimo mokyklas, paprastai tais pačiais metais apsisprendžia dėl savo ateities – studijuoti Lietuvoje ar išvažiuoti į užsienį.

ISM atstovas paaiškino, jog tokia tvarka netaikoma anksčiau baigusiems, nes tai neatitinka programos tikslų (sulaikyti išvažiuojančius gabiausius jaunuolius).

A.Burneikienės patarimų žada klausyti

Visgi lygių galimybių kontrolierė A. Burneikienė šiuos ISM pasiteisinimus įvertino kritiškai.

A. Burneikienės teigimu, leidžiant stojimo į aukštąją mokyklą lengvatomis pasinaudoti tik šiais metais baigusiems, pažeidžiamas Lygių galimybių įstatyme nurodytas reikalavimas nediskriminuoti dėl socialinės padėties bei amžiaus priimant į švietimo įstaigas. Šiuo atveju kontrolierė įžvelgė netiesioginę diskriminaciją dėl amžiaus.

Dėl to A. Burneikienė kreipėsi į ISM su siūlymu nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus ir ateityje nebenaudoti šios praktikos.

„Mūsų universitetas gerbia įstatymus, todėl būtinai atsižvelgsime į LGKT rekomendacijas ateityje imdamiesi panašių iniciatyvų. Nors ISM programai „100 talentų“, kurios tikslas motyvuoti šiųmetinius abiturientus neišvykti ir likti studijuoti šalyje, skyrėme paties universiteto bei iš verslo pritrauktas lėšas, tarnybos išsakytas nuostatas mes priėmėme ir atsižvelgėme į jas“, - DELFI patikino V. Kontrimas.

Prieš porą savaičių A. Burneikienės pastabų sulaukė Vilniaus universitetas.