Šiuo metu stojant į VU EF magistrantūrą turintys ne mažesnį kaip 20 mėn. darbo stažą pagal specialybę gauna 4 papildomus balus. Tačiau minėti balai pridedami tik tuo atveju, jei stažas įgytas jau baigus ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypčių bakalauro studijas. Tuo metu stažas, įgytas prieš bakalaurą ar studijuojant bakalauro studijose, neskaičiuojamas ir papildomi balai nepridedami.

Skundo autorius A. Burneikienei nurodė tokioje tvarkoje įžvelgiantis galimą diskriminaciją dėl socialinės padėties.

Nežino, ar A.Burneikienės klausys

Laikinai VU EF vadovavęs profesorius Algirdas Miškinis A. Burneikienei aiškino, kad tokia tvarka fakultete taikoma nuo magistrantūros studijų pradžios 1994 m. A. Miškinis atkreipė dėmesį, kad, skiriant 4 balus už stažą po bakalauro studijų baigimo universitete, siekiama skatinti bakalaurus sugrįžti iš verslo į universitetą pagilinti teorines žinias bei pakelti savo kvalifikaciją.

Fakultetas nurodė nemanantis, kad 4 konkursinių balų skyrimo tvarka diskriminuoja dėl socialinės padėties ar amžiaus. Esą „Sodros“ pažymoje, kurią reikia pristatyti universitetui, nėra duomenų apie stojančiojo pajamas ir socialinę padėtį. A. Miškinio nuomone, ši tvarka taip pat nediskriminuoja pagal amžių, nes atsižvelgiama tik į darbo su bakalauro studijomis susijusiose pareigose stažą, o ne į stojančiojo amžių.

Tokie fakulteto pasiaiškinimai A. Burneikienei nepasirodė įrodymas, jog diskriminacijos dėl socialinės padėties išties nėra. Jos nuomone, skiriant papildomus balus už stažą, pažeidžiamas Lygių galimybių įstatyme nurodytas reikalavimas nediskriminuoti dėl socialinės padėties priimant į švietimo įstaigas.

Vadovaudamasi Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatomis, Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimu, kontrolierė nusprendė kreiptis į VU EF siūlydama nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus ir ateityje nebenaudoti šios praktikos.

Tačiau ar universitetas lygių galimybių kontrolierės paklausys, lieka neaišku. Laikinai fakultetui vadovaujantis Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Vytautas Bujauskas sakė kol kas negalintis pasakyti, ar dabartinės priėmimo tvarkos bus atsisakyta.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos sprendimas yra rekomendacinis, o ne privalomas. Visgi dažniausiai į įstaigos rekomendacijas atsižvelgiama.