Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba baigė tyrimą, pradėtą po "Vilniaus dienos" publikacijos apie galimą romų vaikų diskriminaciją sostinės "Saulėtekio" vidurinėje mokykloje, kur čigonai mokosi ne su visais vaikais, bet specialiai jiems suformuotoje Č klasėje.

Specialistai priėjo prie išvados, kad Č klasės, kurioje auklėjami vien romų tautybės vaikai, nepriklausomai nuo jų amžiaus, egzistavimas prasilenkia su žmogaus teisėmis ir lygiomis galimybėmis.

"Tai, kad atskira klasė suformuota vien čigoniukams, nėra gerai. Tokia mūsų ir ES pozicija", – konstatavo tarnybos patarėja teisės klausimais Danguolė Grigolovičienė.

"Saulėtekio" vidurinės mokyklos direktorė Reiza Zinkevičienė iškėlė problemą, kad dabartinius 3Č klasės auklėtinius išskirsčius po kitas klases, jose mokinių skaičius perkops leistiną normą. Tačiau Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba šį mokymo įstaigos vadovės argumentą vertina tik kaip iš dalies svarų.

"Sutinkame, kad vaikams priprasti prie naujų klasės draugų ir pedagogės nėra labai paprasta. Vis dėlto mes linkstame prie to, kad romų tautybės vaikai turi mokytis integruotose klasėse. Mūsų žiniomis, tą 3Č klasę dabar lanko ir tie vaikai, kurie vis dar nemoka nei skaityti, nei rašyti. Jei dalis vaikų būtų palikti kartoti kurso, vadinasi, mokinius reikėtų perkelti ne tik į trečias, bet, tarkime, ir į antras klases. Pagaliau judėjimas vyksta ir visoje mokykloje: juk kai kas išvažiuoja, kai ką tėvai perveda į kitas mokyklas", – svarstė D.Grigolovičienė.