Naujose pusantrų metų trukmės „Europos Sąjungos verslo teisės“ ir „Baudžiamosios justicijos“ studijų programose studijuoti galės tiek teisininko kvalifikacinį laipsnį jau turintys Vilniaus universiteto Teisės fakulteto absolventai, tiek ir teisės mokslų bakalaurai. Čia atsiveria naujos galimybės ir Mykolo Romerio universiteto teisės programų absolventams, kurie iki šiol neturėjo kito studijų Lietuvoje pasirinkimo. Į kiekvieną programą planuojama priimti po 20 – 25 studentus.

„Parengti naujas studijų programas nusprendėme apžvelgę Lietuvoje siūlomas teisės studijų programas. Pastebėjome tam tikrą specializuotų aukšto kokybinio lygmens studijų trūkumą. Apie poreikį parengti ir perkvalifikuoti aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčius teisininkus kalba ir mūsų partneriai – advokatų kontoros, teisėsaugos institucijos, verslininkai. Tad manome, kad būtina atsižvelgti į kintančius rinkos poreikius ir pasiūlyti studentams tai, ko jiems trūksta“, - tvirtina Teisės fakulteto dekanas prof. Vytautas Nekrošius.

„Europos Sąjungos verslo teisės“ magistro programoje bus rengiami tarptautinę ir Europos Sąjungos teisę išmanantys specialistai, galintys teikti aukščiausio lygio teisines paslaugas tarptautinio ir nacionalinio verslo subjektams. Studentai studijuos tokius dalykus kaip Europos prievolių teisė, Europos Sąjungos bendrovių teisė, bendrosios rinkos laisvės taikytina teisė ir jurisdikcijų koalizijos, konkurencijos teisė ir kitas disciplinas. Siūloma nemažai pasirenkamųjų dalykų. Teorinės studijos su praktiniais užsiėmimais vyks du semestrus, o trečiąjį semestrą studentai rašys magistro darbą, atliks mokslinio tiriamojo darbo praktiką ir laikys baigiamąjį egzaminą.

Šias studijas baigusių teisininkų perspektyvos, Fakulteto vadovų įsitikinimu, tikrai labai geros. Nors dažnai sakoma, kad teisininkų parengiama per daug, tačiau, aukštos kvalifikacijos jaunuolių, įvaldžiusių savarankiškos mokslinės analizės įgūdžius labai trūksta. Europos Sąjungos verslo teisės programos absolventai sugebės nacionalinę problemą matyti Europos teisės kontekste, susikoncentruoti ties problemos praktiniais sprendimais. Tokie specialistai labai vertinami bankuose, stambiose kompanijose, advokatūroje.

Baudžiamosios justicijos mokslus studentai gilinsis į tarptautinę ir Europos Sąjungos baudžiamąja teisę ir baudžiamosios atsakomybės už atskiras nusikaltimų rūšis studijas. Antrąjį semestrą būsimieji baudžiamosios justicijos specialistai studijuos nusikaltimų kvalifikavimą ir kartu atliks mokslo tiriamąjį darbą, o taip pat studijuos kaltinimą ir gynybą. Kiekvieną semestrą jie galės rinktis iš 6 pasirenkamųjų dalykų. Studijos baigiamos magistro darbu, mokslinio tiriamojo darbo praktika ir baigiamuoju egzaminu.

Baudžiamosios justicijos magistrantūros studijas baigę teisininkai sėkmingai dirbs teismuose, prokuratūroje, advokatūroje. Jie pasižymės magistro analitiniais gebėjimais, gebės ne tik identifikuoti teisėkūros ir teisės taikymo problemas, tačiau ir pasiūlyti kvalifikuotus sprendimo būdus.