Jaunųjų mokslininkų paraiškos bus priimamos nuo birželio 10 d. iki rugpjūčio 10 d. Podoktorantūros stažuočių konkurse gali dalyvauti tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių mokslininkai, kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo praėjo ne daugiau kaip 5 metai. Finansuojamų stažuočių trukmė – iki 2 metų. Paraiškas gali teikti socialinių, humanitarinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių stažuotojai.

Šiemet numatoma papildomai finansuoti 50 jaunų mokslininkų stažuočių, o projektą tęsti iki 2012 m. gruodžio 31 d.. Projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas“ vykdo Lietuvos mokslo taryba.

Kaip sako Švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Rita Ulkienė, jaunieji mokslininkai yra labai susidomėję šiuo projektu. Pernai konkursui buvo pateiktos 145 paraiškos, šiais metais tikimasi sulaukti paraiškų daugiau, nes 2009 m. buvo apgintos 478 disertacijos.

Kvietimas dalyvauti podoktorantūros stažuočių konkurse skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos interneto puslapyje.