Aplankyti numatytose mokyklose yra vaikų, kurie dėl įvairių priežasčių – šeimos asocialumo, skurdo, motyvacijos stokos, paauglystėje išgyvenamų krizių – pernai nelankė mokyklos.

Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas kiekvienai mokyklai padovanos po žemėlapį, o moksleivių šeimoms – mokymosi priemonių, kuprinių, drabužių bei kvietimus rugsėjo 1-ąją atvykti į mokyklą.

“Mūsų fondas jau penkerius metus globoja 35 kaimo mokyklas, kurių auklėtinių pasiekimai – tai gražios, saugios Lietuvos ateitis. Šiais metais mes sieksime dar labiau priartėti prie vaiko ir perprasti jo problemas, motyvus, trukdančius lankyti mokyklą. Visi kartu turime padėti vaikui rasti kelią į mokyklą”, - pabrėžė p. Alma Adamkienė.

Dovanas mokyklos nelankiusių vaikų šeimoms iki rugsėjo 1 d. įteiks vietos pedagogai bei akcijoje dalyvaujantys jų bendraamžiai – Lietuvos moksleivių parlamento atstovai.

Almos Adamkienės fondas apsilankyti kaimo mokyklose pakvietė ir savo rėmėjus - bendroves "Alnos biuro sistemos", "Philip Morris Lietuva", leidyklą “Briedis", kompanijų “York Advertising” bei MMAC atstovus, kurie taip pat aktyviai dalyvaus akcijoje.

Švietimo specialistai pabrėžia, kad Almos Adamkienės fondo remiamos mokyklos – geras pavyzdys, kaip kryptinga veikla didina moksleivių motyvaciją lankyti mokyklą bei aktyviai mokytis.

Suremontuotos sporto salės, įrengtos kompiuterių klasės, sąlygos po pamokinei veiklai – visa tai daro mokyklą patrauklesne moksleiviams – ir ne tik kaip žinių šaltinis, bet ir kaip laisvalaikio praleidimo vieta, kur kiekvienas besimokantysis gali rasti sau malonų ir priimtiną užsiėmimą.

Fondo atstovų vizitai – tai platesnės Švietimo ir mokslo ministerijos akcijos, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į mokyklas nelankančių vaikų problemą bei padėti jiems sugrįžti į mokyklas, dalis.

Pasak akcijos rengėjų, dovanos – tai tik mažoji paramos mokyklos nelankančiam vaikui dalis. Tik įsiklausius į vaikų poreikius bei suvokus jų motyvus galima sudaryti sąlygas jiems noriai tęsti mokslus. Šia akcija dar kartą norima priminti, koks svarbus yra aktyvus visuomenės dalyvavimas skatinant vaikus mokytis.

Rugpjūčio 30 d. pradės veikti nemokamas telefonas 8 800 10118, kuriuo kiekvienas galės pranešti apie mokyklą nelankančius ar pamokų metu ne mokykloje esančius vaikus, kuriais vėliau pasirūpinti galėtų pedagogai ir atsakingos savivaldybių tarnybos.