Tačiau iš Mokesčių inspekcijos surinktų paaiškinimų, kuriais asmenys patvirtino mokėję minėtai darbuotojai pinigus, akivaizdu, kad ji rašė referatus, kursinius ir bakalaurų darbus įvairių aukštųjų mokyklų, tarp jų ir Klaipėdos universiteto, studentams, kurie juos pateikdavo atsiskaitymams kaip savo parašytuosius.

Kadangi studentai galimai neteisėtu keliu pelnė akademinius įvertinimus bendrininkaujant Klaipėdos universiteto darbuotojai R.Valeikienei, švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius paprašė Klaipėdos universitetą įvertinti jos elgesį darbo sutarties nuostatų ir akademinės etikos požiūriu.