Šiais metais Karalienės Mortos premijos laureatais pripažintos dvi Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos auklėtinės - violončelininkė Elena Daunytė ir smuikininkė Rūta Mažolytė, taip pat Šiaulių konservatorijoje akordeono subtilybes besimokantis Tadas Motiečius, dailėje gabi Gabrielė Taminskaitė, kuri mokosi Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje, Skuodo meno mokykloje klarnetu groti besimokantis Artūras Šukys.

Laureatams įteiktos piniginės premijos, originalūs odiniai medaliai bei diplomai ir padėkos.

Lietuvos Karalienės Mortos premijos diplomantais paskelbtas visas Kanklininkių ansamblis iš Skuodo meno mokyklos, taip pat Šiaulių konservatorijos auklėtinis, akordeonu grojantis Aurimas Goris, Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos mokinys, voltornistas Gediminas Jurgis Pažėra, smuikininkė iš Kauno Juozo Naujalio muzikos Gimnazijos Deimena Petkauskaitė ir Kauno pirmosios muzikos mokyklos akordeonistas Simonas Paulauskas.

Diplomantams įteikti pažymėjimai bei originalūs skulptoriaus, medalininko Juozo Kalinausko sukurti medaliai "Morta-Lietuvos Karalienė".

Už jaunųjų talentų ugdymą medaliais ir diplomu apdovanoti ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokytojas Jurgis Dvarionas, Skuodo meno mokyklos mokytoja, laureatų ugdytoja Seva Kazankovienė ir kiti.

Pedagogas, prof. J. Dvarionas, kreipdamasis į gabius jaunuolius, pažymėjo, kad jų laukia ne tik įdomus ir garbingas kelias, bet didžiulė atsakomybė.

"Mes visi lydėsime ir palaikysime jus tame kelyje, visuose geruose sumanymuose ir kūrybinėse užmačiose. Bet mes tegalime palaikyti ir prilaikyti, žingsnius privalote žengti jūs. Jie yra labai svarbūs. Nes nuo jūsų žingsnių priklauso ar dar po 1000 metų pasaulis minės Lietuvos antrąjį tūkstantmetį", - sakė J. Dvarionas.

Muzikas prisiminė, jog tarp apdovanotųjų Karalienės Mortos premija yra ir dabar garsus smuikininkas, daug žadantis kompozitorius Tadas Žukauskas. Tuomet jis dar buvo mažas berniukas iš Šiaulių. "Štai kokią pradžią gaunate Jūs, apdovanoti Karalienės Mortos laureatų vardais", - sakė J. Dvarionas.

Karalienės Mortos premija talentingiems Lietuvos vaikams iki 16 metų įteikta šešioliktą kartą. Dabar šalyje jau yra pusė šimto šios premijos laureatų ir per 30 diplomantų. Savo pažibas mene turi ne tik didieji Lietuvos miestai, bet ir tokie miesteliai, kaip Gargždai, Skuodas, Kuršėnai, Virbalis, Varėna, Merkinė.