IDKM – dalyko mokymas užsienio kalba, kai mokymosi procesas koncentruojamas į dalyko mokymąsi iš dalies vartojant užsienio kalbą. Pavyzdžiui, istorijos pamoka galėtų būti vedama ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba. 

2008-2009 mokslo metų bendruosiuose ugdymo planuose numatyta galimybė integruotai mokyti dalyko ir užsienio kalbos, jei per pamoką dirba du mokytojai: vienas – dalyko, kitas – kalbos.

Pasak ŠMM, ES integruotas dalyko ir kalbos mokymas vyksta beveik visose šalyse. Kai kuriose šalyse, kaip antai ir Lietuvoje, IDKM diegiamas kaip bandomasis projektas. Tokie projektai jau vykdomi kai kuriose šalies mokyklose. 

I.Smetonienė: kyla grėsmė lietuvių kalbai

Pasipiktinusi ŠMM planais, VLKK kreipėsi į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą (ŠMKK). Kaip rašoma laiške ŠMKK , susipažinus su Lietuvoje vykdyto integruoto mokymo projekto medžiaga akivaizdu, kad nesukurta nei tokio mokymo metodika, nei parengta specialistų. Todėl toks ŠMM siūlymas „lietuvių kalbos ugdymo požiūriu bent jau kol kas vertintinas neigiamai“. „Įdomu, ar kurioje nors valstybėje savo istoriją siūloma mokyti svetimomis kalbomis“, - klausia VLKK. 

Trečiadienį diskusijos persikėlė į Seimo komitetą. „Ar galime įsivaizduoti pilietinį ugdymą užsienio kalba?“, - stebėjosi VLKK pirmininkė Irena Smetonienė.

„Tai tikrai yra grėsmė lietuvių kalbai“, - perspėjo kalbos komisijos vadovė. 

Pasak jos, toks projektas puikiai pasiteisino JAV, kur ispanakalbiams pritaikytas dvikalbis mokymas I.Smetonienė įsitikinusi, kad toks projektas puikiai tiktų tautinių mažumų mokyklose – čia valstybine lietuvių kalba būtų galima mokyti istorijos. 

VLKK narės, Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto dekanės Vilijos Salienės teigimu, dėl intregruoto kalbos ir dalyko mokymo kyla daug klausimų ir abejonių: kas dėstys, ko bus mokoma – dalyko ar užsienio kalbos, kokios mokymo priemonės tam bus naudojamos. „Nesu prieš pačią idėją, bet, manau, kol kas ji neparengta“, - komitete sakė V. Salienė. 

ŠMM: tai tik bandomasis projektas

„Nemanytume, kad tai iš principo yra blogas dalykas. Tai plečia vaikų akiratį, jie įgauna papildomų kompetencijų, be to, užsienio kalba mokomi ne daugiau kaip du dalykai. Visi kiti mokomi lietuvių kalba“, - komiteto nariams aiškino švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. 

Pasak jos, tokie mokymo metodai galimi nuo 9 klasės, integruotos pamokos nesirenkamos masiškai. N. Putinaitės teigimu, tokio amžiaus vaikų lietuvių kalbos įgūdžiai turėtų būti susiformavę. Be to, kol kas IDKM diegiamas kaip bandomasis projektas. 

Tuo tarpu VLKK pirmininkė nuogąstavo, kad jei anksčiau tai tebuvo projektas, tai dabar rekomendacijos priimti sprendimus dėl dvikalbio ugdymo jau galima skaityti ugdymo plane.

„Tai jau nebe projektas, mes žinome, ką reiškia rekomendacija“, - kalbėjo I. Smetonienė. Ją stebina, kad ateityje integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymo pamokas numatoma įvesti nuo 5 klasės.
ŠMKK nusprendė prie klausimo grįžti tada, kai ministerija atliks projekto rezultatų tyrimą.