Kaip rašoma pranešime spaudai, projektas „Skleisk ženklą“, kurio tikslas buvo parengti internetinį žodyną kurtiesiems, Švedijoje buvo inicijuotas prieš ketverius metus.

2009 m. kovo 31 d. Stokholme, Užsienio reikalų ministerijoje, buvo pristatytas jau startuojantis tinklalapis www.spreadthesign.com. Jame šiuo metu yra pateikta apie 20 000 simbolių ir žodžių 10-čia kalbų (švedų, anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, portugalų, turkų, čekų, suomių ir lietuvių).

Vartotojas paprasčiausia įrašo žodį savo gimtąja kalba, kuris yra vaizdžiai ,,išverčiamas“ į pasirinktą kalbą. Pavyzdžiui, užrašę lietuvių kalba žodį namas ir paspaudę Ispanijos vėliavėlę, mes ekrane matome jį gestų kalba ir kartu užrašytą žodžio vertimą į šią kalbą. Tai padeda kurtiesiems žmonėms geriau suprasti vieniems kitus ir bendrauti. Atkreiptinas dėmesys, kad gestų kalba yra labai vaizdinga ir ekspresyvi. Švedija ragina, kad prie žodyno plėtimo prisijungtų ir kitos valstybės.

Projektą inicijavo Švedijos Orebro kurčiųjų mokyklos, socialinių mokslų mokytojas Thomas Lydell-Olsen. Projekto įgyvendinimą koordinavo Švedijos švietimo ministerija, finansavo Europos Sąjunga (Leonardo da Vinci profesinio parengimo ir švietimo programa). Rengiant gestų žodyną įvairiomis kalbomis, į projektą buvo įtraukta apie 50 žmonių iš įvairių šalių. Lietuvai atstovavo Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė Laimutė Gervinskienė ir to paties centro Surdopedagogikos, informacijos ir metodikos skyriaus vedėja Renata Valaitytė-Ramuckienė.

Iškilmingame projekto pristatyme dalyvavo Jos Didenybė Švedijos Karalienė Silvia, Švedijos vyriausybės nariai, projekte dalyvavusių valstybių ambasadoriai ir kiti svečiai.