Pagal priimtą Vyriausybės nutarimą Panevėžio kolegijoje už mokslą nemokėjo nė vienas pirmo kurso studentas, tad Kolegija patyrė 345 tūkst. litų žalą.

„Reikia atsiskaityti už šildymą, elektrą, o pinigų nėra. Skaičiuojame didžiulius nuostolius. Laimė, kad iš valstybės pavyko gauti 115 tūkst. litų kompensaciją, jos nereikės grąžinti. Dabar bent jau galėsime sumokėti už komunalines paslaugas“, – apie Kolegijos finansinę padėtį „Sekundei“ pasakojo įstaigos direktorius Kęstutis Gudas. Tačiau jis neslepia, kad gali nutikti ir liūdnų dalykų.

„Kol kas dėstytojams algas išmokame laiku, nepaliekame nė vieno nuskriausto, bet kaip bus gruodžio mėnesį, bijau net prognozuoti. Visi Vyriausybės nutarimai labai abejotini. Man skauda širdį, bet nieko negaliu pakeisti. Kalėdų proga kalakutas bus labai liesas“, – tvirtino Kolegijos vadovas.

Moka taupyti

Daugelis Lietuvos aukštųjų mokyklų neberenka įmokų už studijas ir grąžino pinigus visiems studentams, jau spėjusiems susimokėti už mokslą. Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto (KTU PI) vadovybė sumaišties išvengė, nes nuspėjo dabar jau Vyriausybės priimtą nutarimą įmokas už studijas rinkti tik žiemą, paaiškėjus rudens sesijos rezultatams. Panevėžio kolegijos vadovas kalba apie nepalankiai susiklosčiusią situaciją, o KTU PI direktorius Žilvinas Bazaras džiaugiasi kolegų įžvalgumu ir mokėjimu taupyti.

„Rinkti įmokų už studijas mes net nepradėjome ir neketiname to daryti, kol paaiškės egzaminų sesijos rezultatai. Iš Kauno gavome tokį nurodymą. Jau anksčiau numatėme, kad Vyriausybė gali priimti tokį sprendimą“, – „Sekundei“ teigė KTU PI vadovas Ž.Bazaras.

Pagal ankstesnes Aukštojo mokslo įstatymų nuostatas studentai studijų įmokas aukštajai mokyklai sumokėdavo semestro pradžioje. Pagal dabartines nuostatas studijų įmokas reikės mokėti semestro pabaigoje, todėl aukštosios mokyklos, tarp jų Panevėžio kolegija ir KTU PI, negauna planuotų studijų įmokų.

Tačiau Ž.Bazaras tvirtino, kad net ir tokiems dalykams buvo pasirengta iš anksto.

„Mes visada dirbame pagal programą, piniginių problemų neturėsime, nes sugebame taupyti. Dėstytojams algas mokame iš projektinių veiklų sutaupytų pinigų“, – tikino Ž.Bazaras.

Rengiasi patvirtinti

Šiemet KTU PI, nesurinkęs įmokų už studijas, patyrė maždaug 300 tūkst. litų nuostolį. Vyriausybė studijoms finansuoti šalies aukštosioms mokykloms planuoja skirti beveik 17 milijonų litų iš laisvų valstybės piniginių išteklių.

Kiekviena aukštoji mokykla, gavusi dalį šios sumos, skolą turėtų grąžinti ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 dienos – iš pajamų už studijas. „Ta Vyriausybė – kaip ir Panevėžio miesto savivaldybė. Prisižada visiems padėti, o kai reikia, nieko negauname. Jei iš tiesų žadamas finansavimas pasitvirtintų, iš Vyriausybės turėtume sulaukti apie 200 tūkst. litų“, – kalbėjo Ž.Bazaras.

Šiuo metu Aukštojo mokslo įstatyme teigiama, kad už mokslą aukštosiose mokyklose nemoka tie studentai, kurių mokymosi vidurkis siekia 8 balus ir daugiau. Tačiau Seimas vis dar rengiasi patvirtinti kitokią „gerai besimokančio studento“ sąvokos apibrėžtį. Remiantis šia koncepcija, už studijas turėtų nemokėti akademinių įsiskolinimų neturintys studentai. Tai reikštų, kad nemokamas mokslas būtų ir dešimtukininkams, ir penketukininkams.