Už konservatorių inicijuotą nutarimo projektą balsavo 36 Seimo nariai, 8 buvo prieš, 21 susilaikė. Klausimą toliau svarstys Seimo komitetai.

Nutarimo projektą pristatęs konservatorius Rimantas Dagys aiškino, kad nuo 2000 m. mokytojų algos nedidėjo. Jis priminė, kad Vyriausybė praėjusių metų pažadų pakelti algas mokytojams netesėjo. Todėl, anot jo, norint išspręsti problemą reikia peržiūrėti biudžetą ir iš jo paimti reikalingus 190 milijonų litų.

„Darbietė“ Audronė Pitrėnienė piktinosi, kad visus 18 metų mokytojo atlyginimas yra neadekvatus dirbamam darbui – tai, pasak jos, turi pagaliau baigtis. Mat jaunų pedagogų į mokyklas ateina mažai, mokytojai sensta. Pasak A. Pitrėnienės - krizė jau greitai, tad problemos nereikia nukelti ateičiai.

Liberalų Sąjūdžio atstovas Gintaras Šileikis siūlė trūkstamas lėšas paimti nekuriant naujų etatų valdininkams.

Ragino nepritarti

Nutarimo projektui nepritarianti socialdemokratė Irena Šiaulienė R. Dagio teiravosi, kaip jis jaustųsi, jei į jo prakąstą bandelę pretenduotų kitas.

Nutarimo projektui priešinosi ir buvęs mokyklos direktorius liberalcentristas Rimantas Remeika – anot jo, šiandien valgome nevykusios švietimo reformos vaisius. Pareiškęs, jog jaučiasi it hienų būryje, kurios nelaimės akivaizdoje susirinko pasišildyti, jis ragino nutarimo projektui nepritarti.

R. Remeika aiškino, kad problemą spręsti pavėluota – esą tai reikėjo daryti prieš dešimtmetį. Jo nuomone, partijoms reikia susitikti ir aptarti veiksmus, kurių turi būti imtasi.

Socialdemokratas Algimantas Salamakinas po balsavimo parlamentarų pritarimą nutarimo projektui pavadino populizmo viršūne ir valstybės žlugdymu.

Lėšų siūloma surasti ir lėktuvo sąskaita

Įregistruotame Seimo nutarimo projekte siūloma 20 proc. sumažinti asignavimus ilgalaikio turto įsigijimams, skirtiems Prezidentūrai, Seimui ir Vyriausybei atskaitingoms institucijoms, ministerijoms, apskričių viršininkų administracijoms, Vyriausybės įstaigoms bei kitoms įvairioms organizacijoms. Taip esą būtų sutaupoma 40 milijonų litų. Pusę šios sumos siūloma sutaupyti atsisakant pirkti specialų lėktuvą šalies vadovams skraidinti.

15 milijonų litų siūloma sutaupyti panaikinant asignavimus, skirtus Žemės ūkio ministerijos administracinio pastato rekonstravimui ir ilgalaikio turto įsigijimui. Dar 10 milijonų, pasak konservatorių, atsirastų apribojant asignavimus valstybės institucijų reprezentacinėms išlaidoms apmokėti.

125 milijonus siūloma paimti iš Privatizavimo fondo ir Rezervo fondo. Minėti milijonai buvo numatyti valstybės investicijų programos projektams finansuoti.

Svarstys ir Liberalų sąjūdžio pasiūlymą

Seimas po pateikimo pritarė ir Liberalų sąjūdžio inicijuotam nutarimo projektui, kuriuo siekiama pasiūlyti Vyriausybei nuo gegužės 1 d. padidinti bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų atlyginimus papildomai 20 proc.

Tam pritarė 40 parlamentarų, 10 balsavo prieš, 9 susilaikė. Nutarimo projektas dabar bus svarstomas komitetuose.

Vyriausybei siūloma trūkstamas lėšas surasti pasiskolinant 200 mln. litų. Nutarimo projekte numatyta, kad trumpalaikė paskola turėtų būti dengiama 2008 m. valstybės biudžeto viršplaninėmis pajamomis.