Dėstytoja įžeidinėjo studentus

Kai kurių ISM studentų kantrybės taurę perpildė viena docentė, kuri nesirinkdama žodžių iškoneveikė jaunuolius. Studijų medžiagą jie nuolat gaudavo internetu, tačiau dėstytoja pateikė siurprizą – pasirodė, jog egzaminą reikės laikyti iš visai kitos informacijos.

„Kreipėmės į dėstytoją. Ji pradėjo rėkti, išvadino beraščiais. Prasidėjo mūsų siuntinėjimai nuo docentės pas prodekanę ir atgal, tačiau problema vis tiek nebuvo išspręsta. Universiteto taisyklės teigia, kad nei studentai dėstytojų, nei dėstytojai studentų negali įžeidinėti“, – pasakojo įskaudinti jaunuoliai.

Su žurnalistu susitikę studentai nenorėjo atskleisti savo pavardžių. Baiminosi būti pašalinti iš šio prestižiniu vadinamo universiteto.

Mokslas brangiai kainuoja

Studentai vardijo ir kitas problemas. Pavyzdžiui, bibliotekose jie negauna reikiamų knygų, nors už studijas moka dideles pinigų sumas. „Kai reikia mokėti pinigus, mus pagarbiai vadina klientais, bet kai mums reikia pagalbos, tampame beteisiais studentais. Semestras kainuoja 5-6 tūkst. litų, o universiteto bibliotekoje nėra arba neužtenka reikalingų vadovėlių. Tai kur tie pinigai dingsta?“ – stebėjosi jaunuoliai.

Tai, kad ISM universitetas dažnai vadinamas prestižiniu, pasak studentų, skamba kaip pasityčiojimas. Jie tvirtino turintys gerokai mažiau teisių nei bendraamžiai kitose aukštosiose mokyklose.

„Žinoma, dėstytojai čia geri, tačiau ne visi. Kai kurių lygis labai žemas. Viena dėstytoja dirbti atėjo iš vidurinės mokyklos. Ji bendrauja su mumis kaip su mokiniais. O tai reiškia, kad nuolat rėkia. Argi taip turi būti universitete?“ – studentai neslėpė nusivylimo.

Dar viena nemaloni žinia: praktinius užsiėmimus ateityje ketinama vesti 70 studentų grupėms. Iki šiol jose būdavo tik 10-20 studentų. „Jeigu didins grupes, tada tegul sumažina studijų mokesčius iki 1000 litų. Mes čia stojom, kad su mumis dirbtų individualiai, kad įgytume daugiau žinių nei kituose universitetuose“, – nuoskaudą liejo studentai.

Nepatinka ir griežta tvarka

Studijų kokybė su žurnalistu bendravusiems jaunuoliams irgi atrodo niekam tikusi. Esą jie neskatinami tobulėti, o verčiami mokytis atmintinai tokius dalykus, kurie po egzaminų iškart pasimiršta. „Išeini iš namų 8 val. ryto, o grįžti 10 val. vakaro. Tiek laiko per dieną reikia skirti paskaitoms ir individualiam mokymuisi. Tenka laviruoti – ką mokytis, o ką praleisti pro akis“, – teigė jaunuoliai.

Pasak jų, ISM universitete negali būti keliamas į aukštesnį kursą turėdamas vieną skolą, nors anksčiau tai buvo galima daryti. Egzaminą galima perlaikyti tik vieną kartą. Jei gauni 4,99 balų, egzaminas laikomas neišlaikytu, nes pažymys apvalinamas iki keturių, o tai jau neigiamas įvertinimas. Kituose universitetuose neigiami balai įskaičiuojami į bendrą pažymių vidurkį, o ISM neigiamas balas yra nulis.

Vadovai nieko nežino

ISM universiteto vadovai tikino negirdėję, kad dėstytojai įžeidinėtų studentus. „Buvome susitikę su studentų atstovybe, bet tokio nutikimo niekas nepasakojo“, – teigė ISM bakalauro studijų dekanas Nerijus Mačiulis.

„Niekada tokių aštrių problemų nebuvo. Palyginti su kitais universitetais, dėmesio studentams skiriame daug daugiau. Jei studentai iš tiesų įžeidinėjami, to netoleruosime ir su dėstytoju greitai atsisveikinsime“, – antrino mokslo prorektorius Petras Baršauskas.

Jo teigimu, jei studentų atstovybė problemų nesprendė, jaunuoliai turėjo kreiptis į dekaną. „Visuomenėje gaji atvirumo baimė. Čia ne vien universiteto bėda. Nenorime, kad trūkumai būtų slepiami ar ignoruojami. Esame verslo mokykla ir galime netekti klientų, nes blogos žinios greitai sklinda“, – sakė P.Baršauskas.

Pašnekovas teigė, kad dėstytojus universitetas renkasi labai atsakingai, jie gauna didesnę algą nei kitose aukštosiose mokyklose. Beje, reikiamų knygų bibliotekoje taip pat netrūksta.

„Valstybiniams universitetams toli iki to, ką turime mes. Kai kuriuos vadovėlius studentai gauna asmeniškai, kitais dalijasi tarpusavyje, o dalis medžiagos pateikiama universiteto vidiniame internete. Studijų kaina didelė, tačiau ir žinių studentai gauna daug“, – samprotavo N.Mačiulis.

Studijų neketina lengvinti

ISM vadovai pripažino, kad mokslo krūvis universitete išties didelis. Iš pirmo kurso iškrinta net apie 25 proc. studentų.

„Prieš 10 metų dirbau viename Lietuvos universitetų ir su kolega atlikome eksperimentą –norėjome išsiaiškinti, kaip studentai reaguoja į griežtumą, – pasakojo P.Baršauskas. – Vieną semestrą buvau labai griežtas, o mano kolega rašydavo gerus balus ir už minimalias žinias. Tą semestrą studentai jį išrinko geriausiu dėstytoju. Kitą semestrą apsikeitėme vietomis – jis elgėsi griežtai, o aš – ne. Ir nepatikėsite, man atiteko geriausiojo vardas. Ši istorija rodo, kad negalima aklai pasikliauti studentų norais.“

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslo prorektorius neslepia – yra manančiųjų, jog diplomą jie turi gauti vien už tai, kad moka pinigus. „Mūsų pozicija kitokia, – nukirto P.Baršauskas. – Griežtai vertiname nestropius studentus, o nusirašinėjančius iš karto metame iš universiteto, kaip nutiko buvusio Kauno mero Arvydo Garbaravičiaus sūnui.“