Pagal naująją tvarką už mokinių nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis atsakingi savivaldybių socialinės paramos skyriai. Anksčiau socialiai remtinų vaikų tėvus pristatyti reikalingus dokumentus paragindavo socialinis pedagogas. Jis viską surinkdavo ir sutvarkydavo pažymas dėl nemokamo maitinimo. Ar mokiniui reikalingas nemokamas maitinimas, spręsdavo mokykla, dabar tai atlieka socialinės paramos skyriai.

Pagal naująją tvarką iniciatyvos turi imtis patys tėvai. Jie dėl nemokamo maitinimo turi kreiptis į savivaldybės socialinės paramos skyrių, užpildyti prašymą ir pateikti reikiamus dokumentus. Socialinės paramos skyriaus specialistai duomenų bazėse patikrina tėvų gaunamas pajamas ir nusprendžia, ar mokiniui suteikti nemokamą maitinimą.

Panevėžio rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Skaidra Kriukienė sako įtarianti, kad rūpintis dokumentais ir dabar kartais teks mokytojams, kaip jie darydavo iki šiol.

Pasak S.Kriukienės, naujoji tvarka kiek pailgina dokumentų sutvarkymo kelią.

„Žinau, kad kai kuriose mokyklose vaikai dar negauna valgyti vien dėl to, kad tėvai nepasirūpino sutvarkyti dokumentų, todėl mokyklos iš Globos ir rūpybos skyriaus negauna sąrašų. Kai kur vaikai maitinami iš inercijos, nes pedagogai žino, kurie moksleiviai ateina alkani, – teigė S.Kriukienė. – Keblumų kyla ir tose mokyklose, kurias lanko kitame rajone gyvenantys vaikai.

Pavyzdžiui, į Raguvą atvažiuoja mokinių iš Anykščių rajono, o dokumentus tėvai pristato pagal gyvenamąją vietą. Manau, kad ir dabar kai kuriais atvejais dokumentus rinkti ir tėvus raginti teks mokytojams.“

Ragina paskubėti

Panevėžio rajono savivaldybės Globos ir rūpybos skyriaus vedėja Aldona Paškevičienė sako norinti paraginti tėvus kuo skubiau pristatyti dokumentus, nes dėl jų apsileidimo vaikai negali pietauti nemokamai. „Dokumentus priimame nuo rugpjūčio 1 dienos, tačiau žmonės užplūdo tik prieš pat rugsėjį, – tvirtino A.Paškevičienė. – Tikrai netiesa, kad norint vaikui išrūpinti nemokamą maitinimą reikia pristatyti daugybę pažymų. Tereikia užpildyti specialios formos prašymą, nurodyti pajamas ir šeimos sudėtį.“

Miesto Savivaldybės Socialinio paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja Zita Ragėnienė skatina kreiptis tėvus, kurių vaikams reikalingas ne tik nemokamas maitinimas, bet ir aprūpinimas mokymo priemonėmis.

Ši savaitė paskutinė, kai galima pateikti prašymus dėl mokyklinių priemonių, tik prašymai nemokamam maitinimui gauti priimami visus metus. 156 litų vertės mokymo priemonių įsigyti turi teisę vaikai iš šeimų, kuriose pajamos vienam asmeniui neviršija 307,50 lito. Nemokamą maitinimą gali gauti vaikai, kurių šeimose pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 410 litų.

Nuo spalio 1 dienos, kai padidės valstybės remiamos pajamos, nemokamai maitintis galės vaikai iš šeimų, kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršija 470 litų.

Pagal naująją tvarką mokymo priemonėmis gali būti aprūpinami ne tik mokiniai, bet ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankantys vaikai.

Tėvai abejingi

Agentūros „SOS vaikai“ vadovė Marija Zabulionienė teigia, kad daug tėvų dar nesugeba įsisąmoninti, kad nemokamu vaikų maitinimu jau tenka rūpintis patiems.

„Daugybę metų tai buvo daroma už juos, o dabar žmonės net nesusivokia, kad atsakingi tik jie patys. Iš pas mus valgančių vaikų apie 40 procentų negauna nemokamo maitinimo, nes tėvai nepasirūpina sutvarkyti dokumentų. Pagaliau ne tėvams tenka kęsti alkį. Kai kurie vaikai pas mus atbėga netgi tris kartus per dieną, tačiau ką daryti tiems, kurie gyvena toli nuo mūsų agentūros,“ - kalbėjo M.Zabulionienė.

Agentūros „SOS vaikai“ vadovė sakė mananti, kad rūpintis vaikų maitinimu kartais vis tiek teks mokyklų socialiniams pedagogams: matydami, kad moksleiviai iš sunkiai besiverčiančių šeimų negauna nemokamo maitinimo, pedagogai patys kreipsis į Socialinės paramos skyrių.