Pagal bendruosius ugdymo planus šiemet įskaita gali būti vertinama tik etika, tikyba, žmogaus sauga, taip pat specialiosios medicinos grupės kūno kultūros pamokose.

Mokykla gali priimti sprendimus dėl vertinimo būdų kūno kultūros, menų, technologijų, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, pasirenkamų dalykų pamokose.

Tai gali būti dešimtbalė sistema, procentinis įvertinimas. Tačiau mokslo metų gale dalykų žinios vis tiek turi būti įvertintos pažymiais.

Svarbi ir dailė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irma Bartninkienė mano, kad ši sistema skatina vaikų motyvaciją.

„Visi mokymosi dalykai yra svarbūs. Tiek matematika, tiek dailė. Kaip ne kiekvienas mokinys gabus matematikai, taip ne kiekvienas gali gražiai piešti. Svarbiausia, kad būtų įvertintos vaiko pastangos“, – savo nuomonę dėstė I.Bartninkienė.

Ji pastebėjo, kad anksčiau, kai būdavo kūno kultūros ir kitų dalykų įskaitos, mokiniai piktnaudžiaudavo šia teise ir nesistengdavo.

Vidurkis nenukentės

„Vyturio“ pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja Aldona Grigaliūnienė apie mokinių vertinimą dešimtbale sistema atsiliepė teigiamai.

Anksčiau jos mokykloje kūno kultūra taip pat buvo vertinama įskaita, bet, pasak kūno kultūros mokytojos, tai nepasiteisino.

„Nemanau, kad mokinio vidurkis nukentėtų dėl kūno kultūros pažymio. Mes labiau vertiname pastangas, o ne rezultatus. Be to, jei tik mokinys nori, jis gali pagerinti savo rezultatus“, – aiškino A.Grigaliūnienė.

Įskaitos nepasiteisino

S.Dacho vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Vaida Žilinskienė kalbėjo, kad jų mokykloje jau seniai mokytojų susitarimu meno, kūno kultūros pamokos vertinamos pažymiais.

Įskaita vertinama tik dorinis ugdymas, žmogaus sauga.

„Anksčiau kūno kultūros pamokas, dailę bandėme vertinti tik įskaita. Bet mokiniai tada praranda motyvaciją. Buvo nepatenkintų mokinių dailės pažymiais, bet pasikalbėjus su mokytojais, problemas išsprendėme“, – tvirtino S.Dacho vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja V.Žilinskienė.