Populiariausi - socialiniai mokslai

Ketvirtadienį per pietus, pasak Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto (KTU PI) stojančiųjų atrankos grupės administratorės Reginos Padaigienės, laimę tapti studentais pabandė jau daugiau nei 28,5 tūkstančio šalies jaunuolių. Administratorės teigimu, į visas aukštąsias mokyklas norą studijuoti pareiškė 1506 panevėžiečiai.

Pagal mokymosi kryptis populiariausia išlieka socialinių mokslų sritis. Šią kategoriją sudaro daugiau nei 61 procentas visų padavusiųjų prašymus. Populiariomis lieka technologijų (beveik 17 proc.), biomedicinos (beveik 8 proc.), humanitarinių (per 7 proc.), fizinių (per 5 proc.) mokslų sritys.

„Panevėžiečiai daugiausia renkasi socialinių (per 60 proc.) ir technologijų (per 20 proc.) mokslų kryptis. Visam Lietuvos jaunimui patraukliausios atrodo ekonomikos, vadybos, teisės, verslo bei viešojo administravimo ir kitos panašios studijų programos“, - paaiškino R.Padaigienė.

Prašymuose įvardydami studijų programas abiturientai daugiausia pageidauja studijuoti Vilniaus universitete (VU), antrojoje vietoje pagal populiarumą - KTU.

Pagal studijų programas, anot R.Padaigienės, vakar per pietus panorusių studijuoti ekonomiką KTU buvo užregistruota beveik 1300 prašymų, verslo administravimą - beveik 1600, vadybą - beveik 1400, o viešąjį administravimą - per 1300.

Kauno medicinos universitete (KMU) populiariausia medicinos studijų programa - vakar vidurdienį buvo gauta šiek tiek daugiau nei 1100 prašymų. Taip pat šioje mokymo įstaigoje populiari farmacija (beveik 800), odontologija (beveik 670).

VU vadybą ir verslo administravimą pareiškė norą studijuoti beveik 2400 abiturientų, ekonomiką - beveik 1800, verslo informacijos vadybą - beveik 1700, teisę - beveik 1600.

Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) populiari verslo vadyba (beveik 2500), po jos seka nekilnojamojo turto (per 2300) bei įstaigų vadyba (per 2200). Transporto inžineriją iki vakar vidurdienio panoro studijuoti per 1100 jaunuolių, o transporto inžinerinę ekonomiką ir vadybą - beveik 1200.

Šioje mokslo įstaigoje jau baigėsi prašymų priėmimas į architektūrą (iš viso paduoti 297 prašymai), mat stojantiesiems į šią specialybę teko laikyti stojamuosius egzaminus.

Tačiau šie skaičiai, anot R.Padaigienės, kinta kas minutę.

Mokestis - 180 litų

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) dokumentus priima 19-oje aukštųjų mokslo įstaigų, tad abiturientams nereikia važinėti į kurią nors vieną aukštąją mokyklą.

Abiturientai teigė esantys patenkinti galimybe pretenduoti iš karto į kelias studijų programas - eilės tvarka išvardijus prioritetus, jų šansai tapti studentais yra didesni.

Aukštosios mokyklos, siekdamos stojantiesiems į aukštąją mokyklą išvengti vienintelio galimo pasirinkimo keliamos rizikos, palikti laiko pailsėti prieš studijas, padidinti atrankos objektyvumą ir supaprastinti įstojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas,

susitarė suteikti stojantiesiems galimybę vienu metu dalyvauti priėmimo studijuoti konkursuose į keletą aukštųjų mokyklų.

LAMA BPO iki liepos 11 dienos pratęsė dokumentų priėmimą mažesnėmis kainomis: iki minėtos datos prašymuose pageidaujantieji rinktis 2 studijų programas moka 50 litų, iki 6 programų - 120 litų, nuo 7 iki 20 programų - 180 litų.

Dokumentus priėmimo komisijos priims iki liepos 20 dienos. Tačiau nuo liepos 11-osios mokestis yra jau 180 litų. Jis nebepriklauso nuo pasirinktų programų skaičiaus.

Rezultatus bus galima sužinoti liepos 25-ąją po 14 valandos. Jie bus pateikti interneto svetainėje www.lamabpo.lt. Taip pat abiturientai gali skambinti į stojančiųjų atrankos grupes.

Abiturientų patogumui prašymus dalyvauti bendrajame priėmime galima pateikti ir internetu. Juos tokiu būdu jau užpildė per tris tūkstančius abiturientų.

Pernai įdiegta internetinė paraiškų teikimo sistema šiemet populiaresnė nei praėjusiais metais: tada iš daugiau nei 36 tūkstančių moksleivių ja pasinaudojo tik pusantro tūkstančio. Tad, pasak R.Padaigienės, šiuo metu jaučiasi didesnis būsimų studentų, norinčių patvirtinti pateiktus prašymus internetu ir užregistruoti brandos atestatus, antplūdis.

Siekiant sumažinti dėl egzaminų užduočių nutekinimo abiturientų patirtą įtampą, šiemet į aukštųjų mokyklų dienines bakalauro studijas bus priimta beveik 18 tūkstančių pirmakursių. Iš viso dieniniuose, vakariniuose ir neakivaizdiniuose skyriuose jų studijuos per 24 tūkstančius.

Kitų mokslo metų naujovė ta, kad privalomas 500 litų įmokas už semestrą mokės ir magistrantai. Šioje studijų pakopoje dieninių skyrių magistrantai nebegalės studijuoti mokėdami už mokslą visą kainą - tai galės daryti tik vakarinių skyrių studentai.

Be to, prognozuojama, kad šiemet bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas dalyvaus panašiai tiek pat jaunuolių kaip ir praėjusiais metais - apie 35 tūkstančius.