Šiais metais lietuvių kalbos įskaita yra privaloma, o užsienio kalbos įskaitą laiko tik tie mokiniai, kurie yra pasirinkę laikyti užsienio kalbos egzaminą. Lietuvių gimtosios ir valstybinės kalbos įskaitą ketina laikyti 47 670 mokinių, anglų kalbos – 23 831, vokiečių (užsienio kalbos) – 3 156, prancūzų – 540 kandidatų.

Rusų užsienio kalbos įskaitą pasirinko – 6001 kandidatas. Pernai, kai užsienio kalbos įskaita buvo privaloma, ją laikyti buvo pasirinkę 50 380 kandidatų, šiemet ją ketina laikyti 33 528, t.y. 68 procentai visų 2007 m. užregistruotų kandidatų.

Rusų gimtosios kalbos įskaitą laikys 693 kandidatai, lenkų gimtosios kalbos – 1414 kandidatų, baltarusių – 7, o vokiečių gimtosios kalbos įskaitos nepasirinko nė vienas mokinys.

Kandidatų sakytinės komunikacijos gebėjimai vertinami mokyklose. Įskaitos vertinamos pažymiu ir laikomos išlaikytomis, kai mokinys dešimtbalėje sistemoje gauna ketvertą. Pažymys įrašomas į brandos atestatą.

Iš viso Nacionalinis egzaminų centras organizuoja Mokinių kompiuterinio raštingumo bei 10 kalbų įskaitų.