Tų laikų šeimų gyvenimas buvo vaizduojamas rožinėmis spalvomis, tokį jį prisimena dalis vyresnio amžiaus žmonių, pamiršdami santuokas iš išskaičiavimo, galimybių ribotumą ir pastovų valdžios kišimąsi į šeimos reikalus, rašoma portale NOVATE.

Šeiminio gyvenimo ypatumai sovietiniais laikais:

1. Žmona turi dirbti

Buvusioje Sovietų Sąjungoje namų šeimininkių nebuvo, jų tiesiog nebeliko. Visur trimitavo propagandą, kad būti namų šeimininke – sovietinėms moterims žalinga, kad taip jos taptų vaidingomis bobomis ir tinginėmis. Savaime suprantama, jaunos ir brandesnio amžiaus moterys privalėjo dirbti, o po darbo rūpintis šeima, namais. Toks išbandymas nelengvas tiek fizinei, tiek psichinei sveikatai. Bus teisūs tie, kurie sakys, kad ir dabar taip yra. Kita vertus, egzistuoja skirtumas – moteris turi teisę rinktis, ar dirbti, ar ne.

2. Jei šeimoje nėra vaikų, mokėkite mokesčius

Kad ir kaip keistai skambėtų, Sovietų Sąjungoje egzistavo unikalus mokestis, kurį tekdavo mokėti tiems, kas neturi vaikų. Jei 20–50 m. vyrai ir 20–45 m. moterys neturėdavo vaikų, privalėdavo kas mėnesį sumokėti 6 procentus iš savo atlyginimo. Tiems, kas mokėsi, suteikdavo lengvatų, bet iš esmės iš atlyginimo išskaičiuodavo visiems bevaikiams. Kad neišskaičiuotų iš atlyginimo, reikėjo arba pagimdyti, ar įsivaikinti vaiką.

3. Kolektyvinio pobūdžio ginčai

Labai dažnai sutuoktinių, ypač jaunų šeimų, nesutarimus apsvarstydavo kolektyviniu mastu. Sušaukdavo partinius arba komjaunuolių susirinkimus, kuriuose analizuodavo nesutarimo konflikto esmę, o kiekvienas sutuoktinis paeiliui išsakydavo savo požiūrį. Salėje sėdėdavo dešimtys žmonių, kurie mėgindavo suprasti problemos esmę. Galiausiai šie draugai (taip žmonės vieni į kitus kreipdavosi) paskelbdavo verdiktą – seniau tai buvo norma.

4. Santuokos iš išskaičiavimo

Tokių santuokų tuometinėje SSRS buvo kur kas daugiau nei šiuo metu. Problema buvo pati sistema, kuri ribojo žmonių vystymąsi ir savirealizaciją. Būtent šeimoms greičiau skirdavo butus, eilė, laukiant automobilio, jiems irgi judėdavo greičiau, šeimos žmogui buvo kur kas lengviau kilti karjeros laiptais. Netekėjusios merginos ir nevedę vaikinai minėtų privilegijų neturėjo, apskritai į juos įtariai žiūrėdavo. SSRS negerbė viengungiško gyvenimo būdo.